Met sekerheid en oortuiging

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie (Psalm 23:1).

Dit is altyd die moeite werd om na sekere tekste of boeke terug te keer en hulle met nuwe aandag te lees.

Só ontdek ʼn mens dikwels nuwe waarhede of jy kry ʼn vars perspektief op ou waarhede. Boonop word jy ouer en ryper. Wat daartoe bydra dat jy sekere waarhede beter verstaan of dinge raaksien wat jy voorheen gemis het.

So lees ek onlangs weer Psalm 23, sekerlik die bekendste psalm in die Bybel. Trouens, as daar een psalm is wat ek vandag nog woord vir woord uit my kop ken, is dit dié psalm. Tog sien ek by die herlees van hierdie psalm iets daarin raak wat ek vroeër nie so duidelik bemerk het nie. Lees Verder>>

Die uitnemende weg

Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense (Romeine 12:17-18).

Ons almal ken die verraad van ʼn vertroueling.

Dit is wanneer iemand wat jy vertrou het, wat naby aan jou was en op wie se vriendskap en lojaliteit jy volkome gereken het, jou op ʼn dag skielik in die steek laat – selfs teen jou draai en jou kwaadwillig beledig of te na kom. Lees Verder>>

Dit help ons om op te hou kla

U het my gerou in ʼn koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord (Psalm 30:12).

Oor die waarde en voordele van ʼn gesonde spiritualiteit, of dan ʼn egte en deurleefde geloofslewe, het iemand eenmaal kort en kragtig geskryf:

“It gets you to stop whining. It makes whining the least appropriate response to suffering.” In Afrikaans vertaal: “Dit help jou om op te hou kla. Dit ontmasker ʼn aanhoudende gekla en gesanik as die mins gepaste reaksie op lyding.”

Natuurlik sluit ʼn egte geloofslewe nie uit dat ons soms kan en moet kla nie. Die klaagpsalms en ʼn boek soos Job gee ons juis toestemming daartoe. Maar uiteindelik moet die geestelike krag wat uit ons geloofsvertroue voortspruit ons help om nie in ons klaagliedere vas te val nie. Lees Verder>>

Om God weer herkenbaar te maak

Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik (Matteus 5:16).

In een van sy laaste radio-onderhoude praat die digter-sanger Leonard Cohen aangrypend oor die waarde van sy Joodse agtergrond.

Hy verwys onder meer na een van die groot temas van die Kabbalistiese denke, die meer mistieke kant van die Judaïsme. Dit is die gedagte dat die Joodse denke deurlopend aangedryf word deur die verlange om God se aangesig in die wêreld te herstel. Lees Verder>>

Om te leef van goeie herinneringe

Soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Roep die wonders wat Hy gedoen het in herinnering (Psalm 105:4-5).

Een iets wat ons by die Israeliete kan leer, is hoe hierdie volk in tye van nood en swaarkry nie toegelaat het dat die smart en ellende daarvan hulle oorweldig nie.

In sulke tye, so lees ons in Psalm 105, het die Israeliete telkens geleef vanuit die positiewe herinneringe aan God se goeie dade in hulle lewe. Aan die wonders wat Hy vroeër vir hulle gedoen het (105:4-5). Lees Verder>>

Hy sal ons nooit beskaam nie

Daar staan immers in die Skrif: “Kyk, Ek lê in Sion ʼn klip, ʼn hoeksteen, uitverkore en kosbaar; en wie in Hom glo, sal vir seker nie beskaamd staan nie” (1 Petrus 2:6).

Tydens ʼn vriendin se ernstige siekte beleef ek weer hoe ontoereikend ons woorde in sulke situasies kan wees.

Dikwels is dit dan genoeg om net dáár te wees – stilswyend, maar náby.

Tog móét ons soms praat. Dit word van ons verwag. En dan is die kuns om woorde te vind wat eg en eerlik is. Wat die hart kan aanraak en die nodige troos kan bied. Lees Verder>>

ʼn Bolwerk teen die eensaamheid

God laat eensames weer in ʼn huisgesin woon (Psalm 68:7)

Onlangs maak ʼn ouer vriend van my ʼn betekenisvolle, maar baie hartseer opmerking.

Sy opmerking klink amper soos ʼn klagte.

Hy vertel hoe hy onlangs by sy kinders oorsee gekuier het. Hulle is ʼn jonger geslag met ʼn eie vriendekring en ʼn hoogs tegniese werk. Albei dié fasette van hulle lewe vloei voluit saam met die stroom van die moderne lewe: slimfone, Apple-rekenaars, die nuutste TV’s, klankstelsels, ensovoorts. Lees Verder>>

Seisoene

Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd (Prediker 3:1).

Wysheid is om die seisoene in jou lewe raak te sien vir wat dit is – ʼn seisoen. Sommige tye is so dol jy nie weet of jy kom of gaan nie; ander tye voel jy miskien jou ure is te leeg. Daar is seisoene van leer, werk, kinders versorg, sukkel en vreugde.

Die kuns is om nie die seisoen waarin jy is mis te kyk en te onderwaardeer nie; om dit nie te vergelyk met tye wat al verby is nie; om nie te verlang na dinge wat nog moet kom nie. Te veel kere kyk ons terug en besef ons het iets gemis, ʼn belangrike oomblik. Lees Verder>>

Praat reg

Julle het nie die waarheid oor My gepraat soos my dienaar Job nie” (Job 42:7).

Job se wysheid help ons verstaan dat niks so eenvoudig is nie. Dat ons vir God en die lewe nie in boksies kan inpas wat alles vir ons gemaklik en hanteerbaar maak nie.

Binne die oorsaak-en-gevolg-wêreld waarin Job en sy vriende geleef het, moes sy lyding ʼn oorsaak gehad het, naamlik ongeregtigheid of sonde. Job moes iets verkeerds gedoen het. Lees Verder>>

Om wys te wees

Hoe talryk is u werke, Here! Alles is met wysheid deur U gemaak; die aarde is vol van wat aan U behoort (Psalm 104:24).

Word wysheid nog beskou as iets om te koester, as iets waarna ons smag? In die Bybelse tyd was wysheid ʼn baie belangrike beginsel. Ons kry dan ook die sogenaamde wysheidsboeke in die Bybel – Job, Spreuke en Prediker, sowel as wysheidspsalms soos Psalm 1.

In die Ou Testament verwys wysheid nie net na slimmigheid of blote kopkennis nie. Nee, dit het alles te make met ervaring. Die wysgere van Israel kan met vandag se filosowe vergelyk word – mense wat die lewe bekyk en beleef, en dan afleidings maak. Lees Verder>>

1 2 3 85