Realisties en gesond

Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het (Romeine 12:3).

Om weer na die Oscar-toekennings vir uitstaande films en toneelspel te kyk, het my opnuut bewus gemaak van die omvang en gehalte van mense se talent en kreatiwiteit.

Maar ook van die heimlike verlange wat baie van ons in ons omdra om eendag iets besonders te wees of te doen, om selfs bekend en beroemd te word. Of dan net in eie reg erken en gewaardeer te word. Lees Verder>>

Vir wat jy van my ken

Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: “Huigelaars! Waarom stel julle vir My ʼn strik? (Matteus 22:18).

Nie almal van ons hanteer kritiek ewe goed nie.

Party is meer sensitief daarvoor en sal met groot drif hulleself handhaaf en verdedig wanneer hulle as persoon of hulle werk – na hulle gevoel – onregverdig beoordeel of afgekraak word. Dikwels doen hulle dit oordrewe en sonder die gewilligheid om te leer. Lees Verder>>

Vry, sonder opgeblase trots

Maar wat eers vir my ʼn bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus (Filippense 3:7).

Ek het ʼn vriend wat op sy dag ʼn dosent aan ʼn belangrike universiteit was.

Verlede jaar het hy saam met my op ʼn reis na die buiteland gegaan. Toe ons die nodige reisdokumente invul, doen ek versigtig navraag oor sy titel en hoe ek dit op die vorm moet invul. Lees Verder>>

Alles, maar alles anders

Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in (Hebreërs 10:35).

Een van die belangrikste aspekte van geloof is dat geloof nooit staties is nie.

Dit bevat geen finale sekerheid nie; dit is nie ʼn soort besitting waaroor gelowiges beskik en wat onveranderlik bly nie.

Inteendeel. Geloof is ʼn weg waarop God ons oor tyd heen dieper in sy wil inlei. Meestal is dié weg een van groeiende selfopoffering – ʼn pad waarop ons, soos die dissipels van ouds, geroep word om gedurig die aard en rigting van ons lewe te ondersoek. En om weg te stap van alles wat God se Gees verhinder om ons te herskep tot meer volwasse en liefdevolle mense. Lees Verder>>

Getrooste twyfel

“Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matteus 11:28).

Een van die mooiste definisies van geloof is deur die ou kerkvader Martin Luther geskep.

Hy noem geloof “getrooste twyfel”.

Sjoe, wat ʼn diepsinnige gedagte! Wat ʼn eerlike insig! Want geloof is inderdaad altyd broos, ʼn soort hoop of vertroue wat dikwels tot diepgaande twyfel, onsekerheid en selfs wanhoop geskok en ontnugter word. Lees Verder>>

ʼn Passiewe knieval

Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom: “Dit is my verbond met jou; jy sal die vader wees van ʼn menigte nasies” (Genesis 17:3).

Wie indringend na Abraham se geloof kyk, sal gou agterkom dat dit deur ʼn bepaalde soort passiwiteit gekenmerk is.

In sekere sin is dit verstaanbaar. Want wat sê of doen ʼn mens as God op jou oudag aankondig dat jy ʼn kind gaan verwek? Jy maak waarskynlik maar soos Abraham gemaak het – jy val op jou knieë neer terwyl jy lag en by jouself dink: “Hoe op dees aarde dink God sal ʼn honderdjarige dít nog kan regkry” (Genesis 17:17). Lees Verder>>

Fasiliteerders vir God

Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit ʼn rein hart, ʼn goeie gewete en ʼn opregte geloof kom (1 Timoteus 1:5).

Die rede waarom sommige mense ongemaklik oor geestelike begeleiding voel, lê onder meer opgesluit in die Engelse term “spiritual direction”.

Dié term impliseer iemand wat ander op hulle geestelike pad daadwerklik en dwingend die koers moet aandui. Lees Verder>>

Leer my u weë

Here, maak u paaie aan my bekend; leer my u weë. Lei my deur u waarheid (Psalm 25:4-5).

Ons almal kom dikwels by kruispaaie waar ons moet kies – oor die aard of rigting van ons beroep, of oor woorde of optrede wat ʼn verskil kan maak. Noem maar op.

Die kuns is dan om te onderskei tussen die pad wat God vir jou in daardie opsig in die oog het – ʼn pad wat jou nader aan sy wil en aan jou bestemming en roeping as mens sal bring – en ʼn pad wat jou verder van albei sal wegneem. Lees Verder>>

Gewortel in God se liefde

Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het (Efesiërs 5:2).

Die ander dag toe ek tussen mense is en die waarde van geestelike begeleiding ophaal, reageer ʼn vrou heftig daarop.

Dit was gou duidelik dat haar siening van geestelike begeleiding sterk met ʼn sekere kerklike kultuur geassosieer was. Dié van streng toesig, knellende voorskriftelikheid, manlike oorheersing en selfs erge misleiding.

En daaraan, so het sy duidelik te kenne gegee, het sy weinig erg. Lees Verder>>

1 2 3 94