Home » Junie » Om te heers oor die skepping

Om te heers oor die skepping

U laat hom heers oor die werk van u hande (Psalm 8:7).

Deel van die mens se unieke waarde en status op aarde lê daarin dat ons ʼn roeping, ʼn grootse taak het.

Duidelik spel Psalm 8 dit uit: Die Here wat alles gemaak het, het ook die mens geroep om oor die werk van sy hande te heers. Ja, letterlik alles – die huisdiere en die velddiere, die voëls in die hemel en die visse in die see – so hoor ons, het God aan die mens onderwerp (v 7-9).

Ongelukkig, so leer die geskiedenis ons, het die mens hierdie opdrag dikwels verkeerd verstaan. Asof dit sou beteken dat ons soewerein is met die reg om God se handewerk na goeddunke te gebruik en te manipuleer. Ons huidige ekologiese krisis is ʼn direkte gevolg van hierdie waan.

Wat ons moet leer, is dat om soos ons Skepper te heers, is om allereers die interafhanklikheid van alles op aarde te besef. En om dan met deernis vir alles en almal te sorg. Soos Hildegard von Bingen dit stel: “God has arranged all things in the world in consideration of everything else.”

Wie dit verstaan, sal saam met die digter kan uitroep:

“Long live this wounded planet. Long live the good milk of the air. Long live the spawning rivers and the mothering oceans. Long live the surviving animals. We have wasted enough. We have done enough killing. Long live the man and woman who use both courage and compassion. Long live their children.”

Here, leer ons vandag weer om met deernis en sorg om te sien na alles rondom ons en om só ʼn toekoms vir ons kinders te waarborg. Amen.

Carel Anthonissen