Home » Junie » ʼn Gebed met slaaptyd

ʼn Gebed met slaaptyd

As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my (Psalm 3:6).

Onlangs kom ek af op hierdie aangrypende aandgebed van die teoloog Dietrich Bonhoeffer.

Die feit dat hy dit destyds in die tronk gebid het, terwyl die skaduwees van dood en vernietiging oor hom geval het, maak hierdie gebed soveel meer besonders. Dit is inderdaad woorde waarmee ons vanaand kan gaan slaap.

Lees dit aandagtig deur en bid dit dan saam met hom in stilte.

Here, my God, ek dank U dat U nou hierdie dag tot ʼn einde gebring het. Ek dank U dat U my steeds na liggaam en gees u vrede skenk.

U hand was nog altyd oor my en het my tot dusver beskerm en bewaar. Vergewe vanaand opnuut my kleingeloof en die kwaad wat ek vandag gedoen het. En help my om hulle te vergewe wat my onbillik behandel.

Gun my ʼn stil nag se slaap onder u tere sorg. En bewaar my van alle donker versoekings. In u hande gee ek vanaand my geliefdes oor en almal wat saam met my verkeer. Ek gee my lewe aan u oor – Here, my God, mag u heilige Naam altyddeur geprys word.

Amen – mag dit so wees.

Carel Anthonissen