Home » Julie » Roep hard

Roep hard

Maar hy het al hoe harder uitgeroep: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” (Markus 10:48).

Ons almal was al in situasies waar iemand in die geselskap iets gesê of gedoen het wat ons laat skaam kry het. Wat ons wou laat fluister: “Bly stil! Jy kan mos sien dit is nie nou die tyd of plek nie … Sjuut!”

Ek het aan so ʼn situasie gedink toe ek Markus 10:46-52 lees. Die blinde man, Bartimeus, sit langs die pad. Hy hoor iets is aan die gebeur en iemand het hom seker van Jesus se teenwoordigheid vertel. Kliphard roep hy toe uit: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” (vers 47).

Die mense rondom hom het “gesjuut” en met hom geraas en hom aangesê om stil te bly, maar Bartimeus het net al harder geroep, seker tot irritasie van almal.

Jesus het vir Bartimeus hoor roep en gevra dat hulle hom moes nader bring. Jesus begin praat toe met Bartimeus en vra wat Hy vir hom kan doen. Bartimeus se antwoord was lomp, glad nie grammatikaal korrek nie (ook nie in die Grieks nie), maar hy noem Jesus “Rabboeni” en vra: “Dat ek kan sien” (v 51).

Bartimeus kon weer sien. Miskien nooi hy ons vandag uit om meer spontaan te wees met ons verlangens en nood voor God.

Jesus, Rabboeni, ontferm U tog oor my. Amen.

Lisel Joubert