Home » Julie » Woorde van ons mond

Woorde van ons mond

Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my Rots en my Verlosser (Psalm 19:15).

In sy boek The way of the heart: The spirituality of the Desert Fathers and Mothers maak Henri Nouwen ons attent op die oorvloed woorde waarmee ons elke dag te doen kry.

Die Woestynvaders het stilte egter as “the safest way to God” beskou. Hoe meer woorde ons onsself mee omring, hoe minder betekenisvol word ons woorde. Ook die Bybel is bewus van die gevare van die tong (lees gerus Jakobus en Spreuke) en die krag van die regte woorde.

In Psalm 19:15 staan daar: “Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my Rots en my Verlosser.”

Daar was al baie mense wie se woorde ʼn verskil in my lewe gemaak het. Woorde wat ek nou nog kan onthou en wat ek neergeskryf het. Sommige woorde het bevestig en skielik vir my ander perspektief en vryheid gegee.

Daar was egter ook woorde wat negatiwiteit en moedeloosheid in my hart gewek het. En hierdie woorde verdwyn ook nie.

Miskien is wysheid dan ten diepste om te dink voordat ons praat.

Herinner my om te dink voordat ek praat, Here, sodat die woorde van my mond vir U en ander aanvaarbaar sal wees. Amen.

Lisel Joubert