Home » Augustus » Kom, gee My jou hand!

Kom, gee My jou hand!

Ek strek my hande uit in gebed na U toe (Psalm 143:6).

Nog iemand wat aangrypend oor God se geheimenisvolle werk in ons lewe – en hoe dit heilsaam op ons bestaan kan inwerk – geskryf het, is die bekende Duitse digter Rainer Maria Rilke.

In ʼn aangrypende gedig (vry vertaal hieronder) vertolk hy treffend sy gewaarwordinge hiervan.

God praat met ons elkeen as sy maaksel,
daarna wandel Hy stil-stil met ons uit die nag.

Dan hoor ons vaagweg hiérdie woorde:

Jy wat uitgestuur is, maar miskien vergeet het,
gaan na die grense van jou verlange
en word my liggaam. 

Gloei soos ʼn vlam en skep die skadu’s waarin Ek
kan beweeg – deurleef elke ding wat met jou gebeur:
dit wat mooi én skrikwekkend is.

Gaan net voort. Geen gevoel is ooit finaal nie.
Moenie toelaat dat jy My verloor nie.

Naby jou is die landskap wat genoem word die
lewe! Jy sal dit herken aan die erns daarvan.

Kom, gee My jou hand!

Kom ons strek dan vandag, net soos die psalmdigter, ons hande opnuut na God uit.

Here, ek kom vandag weer na U toe met my hande en my lewe oop. Neem my aan en lei my soos en waar ek is. Amen.

Carel Anthonissen