Home » September » Oop harte

Oop harte

“Maak vir ons plek in julle harte (2 Korintiërs 7:2).

God skep vir ons ruimtes, maar ons hou ander mense uit.

Paulus en die gemeente in Korinte het ʼn liefde-haat-verhouding gehad. Hulle het Paulus vergelyk met die “super-apostels”, dié wat bloot oorwinning gepreek het. En hulle het nie gehou van sy voorkoms wat daarop gedui het dat hy al gely het nie. Hulle het ook nie veel gehou van sy boodskap dat sterkte in swakheid te vind is en dat juis gebreekte kleipotte God se lig deurlaat nie.

Tog het Paulus hulle nie gelos nie. In 2 Korintiërs 6:11 skryf hy dat hy en sy reisgenote se harte wyd oop is teenoor hierdie gemeente, maar ook: “Julle word nie deur ons ingeperk nie, maar julle word deur julleself in julle eie binneste ingeperk.” Paulus nooi die gelowiges dan uit om hulle wyd oop te stel. In 2 Korintiërs 7:2 skryf hy: “Maak vir ons ruimte …”

Is ons harte ook soms toe teenoor dié wat goed bedoel omdat ons die onbekende vrees? Die onbekende is tog die Bekende, die God wat ons harte wil vul met meer as wat ons kan droom.

Ek maak vandag my hart vir U oop, Here my God. Help my om my hart en my hande ook teenoor ander oop te maak. Amen.

Lisel Joubert