Home » Oktober » Deursyfer

Deursyfer

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid” (Jesaja 6:3).

Dit is die woorde wat die serafs rondom God se troon gesing het toe Jesaja sy roeping as profeet ontvang het.

In die kerkmusiek en aanbidding deur die eeue heen het dié uitroep as die sanctus begin bekendstaan. Taal is wonderlik, want dit breek wêrelde oop: Saam met die woord sanctus kry ons die woord sanctuary. Dit dui op ʼn plek waar ons iets kosbaar bewaar – van wilde diere tot bedreigde spesies.

Die lied van die serafs herinner ons dat die hele skepping ʼn sanctuary, ʼn heiligdom is. Die serafs sing nie verniet dat die hele aarde vol is van God se heerlike teenwoordigheid nie. In die New Revised Standard Version (NRSV) staan daar: “Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole world is full of his glory.” Die woorde vol en full roep beelde op van deursyfer tot in elke oop ruimte, van omarm, omvou, van tot oorlopens toe vul …

Paulus verkondig aan die Grieke op die Areopagus: “Want deur Hom leef ons, beweeg ons” (Hand 17:28). Miskien moet die wind deur jou hare jou vandag net weer bewus maak van God wat alles met sy goedheid deursyfer.

Deursyfer my lewe, o Here, sodat ek deur U en vir U en tot eer van U sal leef. Amen.

Lisel Joubert