Home » September » Om wys te wees

Om wys te wees

Hoe talryk is u werke, Here! Alles is met wysheid deur U gemaak; die aarde is vol van wat aan U behoort (Psalm 104:24).

Word wysheid nog beskou as iets om te koester, as iets waarna ons smag? In die Bybelse tyd was wysheid ʼn baie belangrike beginsel. Ons kry dan ook die sogenaamde wysheidsboeke in die Bybel – Job, Spreuke en Prediker, sowel as wysheidspsalms soos Psalm 1.

In die Ou Testament verwys wysheid nie net na slimmigheid of blote kopkennis nie. Nee, dit het alles te make met ervaring. Die wysgere van Israel kan met vandag se filosowe vergelyk word – mense wat die lewe bekyk en beleef, en dan afleidings maak.

Spreuke is vol sulke afleidings waar die optrede van wyse en dwase mense teenoor mekaar gestel en die leser bewus gemaak word van die gevolge van hierdie twee soorte optredes.

Wysheid is lewenservaring wat uitloop op keuses; ook keuses oor wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Wysheid is takt en beplanning. Wysheid is insig en waardering. Dit help ons om God se besig-wees in die skepping raak te sien.

Dankie dat ons u wysheid kan raaksien in alles wat U geskep het, Here, o God. Help ons om dit ons eie te maak. Amen.

Lisel Joubert