Home » November » Vroue in gevaar

Vroue in gevaar

Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar … Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai; Isai was die vader van koning Dawid … Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija (Matteus 1:3, 5-6).

Die vroue in Jesus se geslagsregister was almal vroue wat in gevaarlike posisies beland het, bloot omdat hulle vroue in ʼn patriargale samelewing was. Vroue uitgelewer aan die besluite van mans.

Die onreg teen Tamar het haar magteloos gemaak en haar toekoms bedreig. Om haar skoonpa te verlei was gevaarlik, maar haar enigste kans op ʼn nageslag en oorlewing.

Rut moes by Boas gaan lê sodat hy met sy verantwoordelikheid as losser gekonfronteer kon word. Hy kon bekendgemaak het wat sy gedoen het en dan sou sy dood gewees het.

Dawid het vir Batseba gevat omdat hy so besluit het.

Ragab die prostituut het haar lewe in gevaar gestel deur die verkenners weg te steek.

Miskien is dit die enigste passende geslagsregister vir ʼn Kind wie se ma buite die huwelik swanger geraak het en wie se lewe ook in gevaar was. ʼn Gevaar wat later oorgespoel het na die Kind en Josef.

Die naakte werklikheid van vroue uitgelewer aan die besluite van mans herinner ons dat Jesus se verhaal baie meer as ʼn stroopsoet storie is.

Jesus, U het volmaakte mens geword in ons onvolmaakte wêreld. Dankie dat U ons God se kinders gemaak het, net soos ons is. Amen.

Lisel Joubert