Home » November » Skyn soos die son (2)

Skyn soos die son (2)

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid (Johannes 1:14).

Thomas Merton het nie die wonder van menswees besef omdat hy ʼn romantiese idee oor mense gehad het nie. Hy het nie gedink mense is sonder sonde of perfek nie. Nee, hy het tog te midde van Koue Oorlog en ander oorloë geleef. Hy het net skielik vir God dankie gesê dat hy ʼn mens tussen mense is.

“I have the immense joy of being man, a member of a race in which God himself became incarnate. As if the sorrows and stupidities of the human condition could overwhelm me, now I realize what we all are. And if only everybody could realize this! But it cannot be explained. There is no way of telling people that they are walking around shining like the sun.”

Merton het gedink die wêreld sou anders kon wees as almal dit skielik sou raaksien: “The gate of heaven is everywhere.”

Miskien is dit so dat God meer van mense dink as wat ons van mense dink. Die engele gee ons tog ʼn leidraad in hulle woorde in Lukas 2:14: “Vrede op aarde vir die mense in wie God ʼn welbehae het.” Vir die mense van wie God hou.

Dankie dat U van ons hou, Here ons God, en dat u Seun mens geword het om vir ons die poort na die hemel te wys. Amen.

Lisel Joubert