Home » Desember » Vreugde

Vreugde

Ons het toe gelag en van vreugde gesing. Die ander nasies het gesê: “Die HERE het groot dinge vir hierdie mense gedoen” (Psalm 126:2).

Die derde Sondag in Advent is die Sondag van vreugde.

Ons lees Psalm 126. Een kommentaar op hierdie psalm sê in Hebreeus, anders as in Grieks, is dit moeilik om altyd die tyd van die werkwoorde te bepaal: Gebeur dit nou, het dit gebeur, of gaan dit gebeur?

In sekere sin is dit goed so, want wanneer die psalmskrywer sê: “Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom,” kan dit ook lees: “As die Here die lot van Sion verander,” of selfs: “Terwyl die Here die lot van Sion verander.” Die NRSV vertaal “verander ons lot” met “restore our fortunes”.

In hierdie psalm is dit juis ʼn gebeurtenis van die verlede wat hoop vir die toekoms gee. Dit bring mee dat ons in vers 4 lees: “Verander weer ons lot, Here, soos stroombeddings in die Negev.” In hierdie woestyn kan droë stroombeddings binne ʼn oogwink strome water word wanneer dit begin reën.

En droom? Droom het baie konnotasies. Miskien is dit hier die verrassende, die onverwagse: “Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy” (v 2, NRSV). Die Here het ons lot verander met die koms van sy Seun, sodat ons nou kan lag en van vreugde kan sing.

Dankie, Vader, vir u Seun wat onder ons kom woon het sodat ons monde nou met lag gevul is en ons tonge van blydskap kan sing. Amen.

Lisel Joubert