Home » Mei » Laat dit aan God oor

Laat dit aan God oor

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense … Moenie self wraak neem nie, maar laat dit oor aan die oordeel van God (Romeine 12:17, 19).

Die drang tot vergelding, veral wanneer ons kwaadwillig veronreg word, sit diep in ons almal.

Ook hiervoor het die woestynvaders kosbare raad en wysheid gehad.

Daar word vertel dat ʼn gelowige eenkeer die woestynvader Sisio ingelig het oor ʼn medegelowige wat hom beledig het. En dat hy van voorneme was om die medegelowige in eie munt terug te betaal. Selfs nadat die woestynvader mooi gepleit het dat hy van sy plan moes afsien en die saak in God se hande moes laat, was die broer onwrikbaar.

Toe staan die woestynvader op en begin bid die volgende woorde in erns: “O God, U is nie langer nodig vir ons nie. Ons het nie meer u sorg en bystand nodig nie. Want ons kan, soos hierdie broer so pas gesê het, vir onsself sorg; ons ook wreek wanneer ons so voel.”

Die woorde van dié gebed het die gelowige diep geruk. Hy het skielik besef dat hy net na die stem van sy woede geluister het en nooit God se rol en goeie wil in ag geneem het nie.

Daar en dan het hy belowe om af te sien van sy voorneme tot vergelding.

Here, U ken die pyn wanneer ander ons uitsluit of beledig. Besweer tog ons woede en haat en help ons om die saak in u hande oor te laat. Amen.

Carel Anthonissen