Home » Mei » Kosbaar in God se oë

Kosbaar in God se oë

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne … Omdat jy vir my kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe (Jesaja 43:1, 4).

Een van die mooiste stukkies wysheid, ook afkomstig van die woestynvaders, raak ons gevoelens van skuld en skaamte.

Ook die gepaardgaande twyfel of God ons misstappe en sondes, wat so herhaaldelik gebeur, sal vergewe.

ʼn Soldaat met ʼn rekord van moord en geweld het op ʼn keer ʼn soortgelyke vraag aan een van die woestynvaders gevra: “Sê my, asseblief, sal God ʼn sondaar soos ek ooit kan vergewe?”

Hierop het die ou vader kalm geantwoord: “Sê my, geliefde, as jou kosbare jas of mantel op ʼn dag sou skeur, sou jy dit weggooi?” Waarop die soldaat geantwoord het: “Nee, ek sal dit regmaak en weer aantrek.”

“Nou ja,” het die woestynvader afgesluit. “As jy jou mantel of jas só versorg, sal God nie ook sorgsaam en barmhartig teenoor sy ewebeeld wees nie?”

Laat ons dít tog onthou op daardie dae wanneer ons so miserabel en onwaardig voel: God ken ons naam. Ons bly kosbaar in God se oë.

Maak nie saak wat ons aangevang het nie.

Here, wat ʼn troos om te weet U ken ons en dat ons in u oë kosbaar is. Hieraan hou ons vas in ons dae van vertwyfeling. Amen.

Carel Anthonissen