Home » Junie » Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Johannes 17:33).

In ʼn aangrypende stuk oor die opstande in Europa in die 1970’s vertel Broer Roger van die bekende Taizé-gemeenskap in Frankryk hoe dit die Christelike denke en gemoed in daardie stadium geraak het.

Net soos in ons leeftyd, het hierdie onrus in die wêreld ʼn gevoel van diepe onsekerheid, moedeloosheid en sinisme by baie mense veroorsaak.

Erger nog, dit het ʼn gees van wantroue, veroordeling en selfs haat aangemoedig. In so ʼn mate dat baie wat nog die hoop op vrede en geregtigheid gekoester het, hierdie hoop begin prysgee het. Ook aan die waarde van hulle lewe en arbeid begin twyfel het.

Tog, so sluit Broer Roger sy stuk af, het hulle almal wat in Taizé gewerk het, heeltemal anders oor hierdie onrustige era en hulle verantwoordelikheid daarin gevoel. In sy woorde:

“In Taizé we said: It is not for Christians to be masters of worry. They are the servants of trust.”

Diensknegte wat die boodskap van vertroue moet uitdra, nie die boodskap van angs en bekommernis nie. Sjoe! Wat ʼn uitdaging!

Ek het lanklaas sulke wyse woorde vir ons leeftyd gehoor.

Here, Heilige Gees, kom vandag, besweer ons angs en kommer en maak ons diensknegte van hoop en vertroue. Amen.

Carel Anthonissen