Home » Junie » Die weg van vertroue

Die weg van vertroue

En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, ons oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:1-2).

Ek wonder of ons altyd besef wat die afgelope jare se sosiale en politieke onrus, korrupsie, geweld en misdaad regtig aan ons gemoed gedoen het, en steeds doen.

Hoe dit ons vertroue geskend en ons gees harder en onverdraagsamer gemaak het. Sodat ons in ons oordeel en uitsprake oor mense dikwels meer negatief, wantrouig en veroordelend geword het.

Aan die ander kant het dit baie van ons se gees geknak. Ons moedeloser en wanhopiger gemaak, sodat ons begin twyfel het aan die toekoms en ons eie rol daarin.

As gelowiges wat natuurlik nooit ongeskonde deur enige sosiale omwenteling kan gaan nie, het ons wel ʼn spesifieke en selfs hoër roeping wat ons steeds moet bedink en volhou. En dit is om ons oë gerig te hou op Christus wat soortgelyke beproewings geken en deurstaan het. En wat ter wille van ons behoud en ʼn beter wêreld nooit moed verloor het nie.

Saam met ʼn ou kerkvader kan en behoort ons daarom elke dag te bid:

Saviour of every life, in following you we choose to love and never to harden our hearts. And even were the depth of our being assailed by a trial, one way forward remains open – the way of serene trust.

O Here, ek kyk vandag op na U. Gee my opnuut die vertroue wat ʼn nuwe toekoms vir almal in Suid-Afrika kan help verseker. Amen.

Carel Anthonissen