Home » Junie » Die geheim van egte lewe

Die geheim van egte lewe

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief (1 Johannes 3:14)

Dit is merkwaardig, maar tog nie ongewoon nie, dat die belofte van egte lewe in die Bybel direk verbind word aan die uitnodiging om ander lief te hê.

Trouens, hoe meer ons die kuns bemeester om spontaan met ander mense, ook met die vreemdeling en die onbekende, om te gaan en hulle te leer liefkry, hoe meer begin ons deel kry aan wat die Bybel “die ware lewe” noem.

Ons ken dit tog: hoe die ontdekking van die ander as ʼn egte medemens en om dan ʼn groeiende en gelukkige verhouding met hulle te bou aan jou nuwe energie en entoesiasme vir die lewe kan gee

Veral ook nuwe sin in jou lewe kan skep.

Natuurlik is die teenoorgestelde ook waar. Wie sukkel om die ander te erken en te aanvaar, ja, wie traag is om uit te reik, wie die ander selfs doelbewus vermy en veroordeel, hulle verarm en verklein hulle lewe oneindig. Hulle dra die kiem van sieldodende en beklemmende eensaamheid in hulle rond.

As gelowiges is ons geroep om voluit en eg te leef. Om ons hierin te help, het die Here ʼn klompie wonderlike vriende en geesgenote, maar veral ook ʼn paar onbekende vreemdelinge op ons pad geplaas.

Ons moet net maar ons oë en harte vir hierdie geheim oopmaak.

Here, dankie vir mense wat U elke dag op ons pad plaas om ons die geheim van egte lewe te laat sien. Gee ons die moed en energie om met liefde na hulle uit te reik. Amen.

Carel Anthonissen