Home » Julie » Die wêreld wag op jou

Die wêreld wag op jou

Die Here het toe weer in Silo verskyn, want Hy het Hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here (1 Samuel 3:21).

In 1 Samuel 3 kry ons ʼn merkwaardige oorgang.

Terwyl die hoofstuk begin met die mededeling dat God se woord in daardie tyd skaars en sy openbaringe min was, eindig dit met die blye nuus dat God weer in Silo verskyn het. En dat sy woord, by monde van Samuel, weer oor die hele Israel begin opklink het.

Waarom hierdie wending? Hoe het dit gebeur?

Die geheim lê, soos dikwels in die Ou Testament vertel word, in God se ontfermende liefde; in die feit dat God, ondanks sy volk se apatie en onverskilligheid, nooit met hulle tou opgegooi het nie. Inteendeel. Sonder dat iemand daarvoor gevra of gebid het, ja, uit vrye wil en blote guns alleen, roep God mense – in dié geval die jong seun, Samuel – om draers van sy woord te wees. En om só God se stem en wil weer hoorbaar te maak in Israel.

Nie dat dit vanselfsprekend gebeur het nie. Nee, anders as die afkerige en dowe volk, moes Samuel – danksy Eli se leiding – eers God se stem leer ken. Ook leer om daarna te luister. Om só sy ware roeping in die lewe te ontdek.

Tog wonderlik dat God mense soos ons roep om draers van sy woord te wees; om deur ons woorde en dade iets van God self in ons wêreld sigbaar te maak. Die vraag is: Weet ons dit? En is ons bereid om Hom sigbaar te maak? Want, soos die digter David Whyte dit treffend stel:

“What if the world is holding its breath – waiting for you to take the place that only you can fill?”

O Here, wys my vandag weer die plek waar ek U moet dien. Amen.

Carel Anthonissen