Home » Julie » So boemerang die lewe op ons

So boemerang die lewe op ons

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son (Psalm 37:5-6).

Søren Kierkegaard, die bekende Deense filosoof, het in sy tyd vele belangrike wyshede kwytgeraak. Onlangs word ek opnuut deur die volgende diepsinnige stelling van hom geraak:

“The most common form of despair is not being who we are.”

Daarmee wou Kierkgaard ons allereers bewus maak van die gevaar van selfvervreemding. Dit is wanneer ons, om watter rede ook al, wegdryf van ons goeie kern – van daardie deel wat God in ons geplaas het – en onsself verloor in dit wat hatig, afbrekend, dekadent en donker is.

Dán, so waarsku Kierkegaard, kan die lewe negatief op ons boemerang. En ons, dikwels teen ons verwagtings in, in ʼn toestand van groot skuld, wanhoop, onsekerheid en vertwyfeling dompel.

Gelukkig is Kierkegaard se stelling ook ʼn wekroep om gedurig teen hierdie gespletenheid of dubbelslagtigheid van ons bestaan op te staan en ons telkens op God se trou en genade te werp.

God se genade wat ons elke dag verseker: “Jy bly my geliefde – maak nie saak hoe jy jouself en jou God vandag verloën het nie.”

Here, my lewe is nie wat en waar U dit wil hê nie. Vergewe my my dubbelslagtigheid en onverskilligheid. En leer my om U te bly vertrou. Amen.

Carel Anthonissen