Home » Julie » Om ʼn skaduwee vir ander te wees

Om ʼn skaduwee vir ander te wees

Ek het vir jou gesê wat jy moet sê, en jou beskerm in die skaduwee van my hand, want Ek het die hemel oopgespan en die aarde se fondamente gelê en vir Sion gesê: “Jy is my volk” (Jesaja 51:16).

Onlangs vertel ʼn familielid hoe sy in ʼn stadium moeite gedoen het om te luister en om te sien na iemand wat haar sorg en aandag dringend nodig gehad het.
Dit terwyl ander, selfs goeie vriende en kollegas, onbewus was van hierdie persoon se nood. En daarom onnadenkend daaraan verbygeleef het.
Agterna het hierdie persoon haar waardering op ʼn besonderse manier aan my familielid te kenne gegee. Haar woorde was: “Dankie dat jy vir my ʼn skaduwee in my tyd van onsekerheid en nood was.”
Tog ʼn mooi beeld – om ʼn skaduwee vir ʼn ander te wees. Iemand wat in tye van nood – wanneer die spreekwoordelike hitte van ʼn situasie dreig om iemand te verseng en tot wanhoop uit te mergel – ʼn skuilplek van verkwikking en rus vir hom of haar kan wees.
Ek wonder of jy weet dat God vandag, soos in die dae van Jesaja, ook vir jóú so ʼn skaduwee van rus en beskerming wil bied. Lees maar weer Jesaja 51, veral vers 15-16. Wie dít weet en glo, sal ook weet hoe om vir ander ʼn skaduwee te wees.

Here, dankie dat U vandag weer die skaduwee van u hand oor ons hou. Help ons om dit ook vir ander te doen. Amen.

Carel Anthonissen