Home » September » So word ʼn reputasie vernietig

So word ʼn reputasie vernietig

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel” (Matteus 5:44).

Oor wat dit beteken om jou vyande lief te hê, of hulle ten minste met deernis te behandel, is daar al verskeie insiggewende uitsprake gemaak.

Die bekendste hiervan is waarskynlik dié van Abraham Lincoln wat oor hierdie radikale gebod van Jesus die volgende vraag gevra het: “Do I not destroy my enemy when I make him or her my friend?”

In dieselfde trant, miskien met ʼn bietjie meer luim maar tog ook met groot erns en insig, is ons eie Pieter Dirk Uys se opmerking: “Love your enemy, it will ruin his or her reputation.”

Inderdaad verteenwoordig sy opmerking ʼn diep insig in die mentaliteit van mense wat hulle dikwels as vyande teenoor die ander opstel. So ʼn vyandskap is meestal deel van ʼn hele drama waarin mense hulle posisie moet handhaaf, op hulle troontjies moet bly sit en só, in die woorde van Uys, ʼn soort reputasie, selfs ʼn bepaalde belang, moet opbou en beskerm.

Dit is juis omdat vyandskap en vervreemding tussen mense op hierdie hardnekkige beskerming en verskansing van eie belange en reputasies berus dat dit so moeilik is om dit af te breek of te oorkom. Die leuse hier is meestal selfhandhawing in plaas van selfprysgawe, eerder meedoënloos vasbyt op jou sienings of standpunte as om jou foute of tekortkomings te erken.

Presies om dié rede is dit so belangrik om sewentig maal sewe keer te vergewe. En om uit te reik na jou vyande, selfs al vernietig dit jou, soms so belangrike, reputasie.

Here, leer ons vandag weer wat dit beteken om met liefde uit te reik na ons vyande. Selfs al vra dit dat ons ons belange, sienings en reputasies sal prysgee. Amen.

Carel Anthonissen