Home » November » ʼn Onbedagsame lewe

ʼn Onbedagsame lewe

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (Miga 6:8).

Een van die slegste vorme van menslike gedrag staan bekend as onbedagsaamheid.

Om onbedagsaam te leef is om so behep te wees met jou eie aksies, stories of belange dat jy onsensitief raak vir ander, dat jy nie meer omgee hoe jou optrede of gedrag hulle raak of steur nie. Selfs nie eens omgee wat hulle van jou dink nie.

Soos die man wat ʼn koerant wat vir openbare verbruik bedoel is, optel en rustig die sudoku daarin begin speel terwyl ander hulle beurt moet afwag om die koerant te lees. Hy steek die koerant selfs later in sy tas en stap uit.

Sulke voorbeelde van onbedagsame optrede is volop. Dink maar aan mense wat in openbare plekke lawaai en nie eens opmerk hoe dit ander pla nie; of aan motoriste wat onwettig iewers parkeer en wegglip sonder om hulle te steur aan die opeenhoping en irritasie wat dit veroorsaak.

Ja, hoeveel beter en meer menslik sal ons samelewing nie wees as mense kan leer om meer bedagsaam te leef nie. ʼn Bedagsame lewe verraai nie net respek vir ander nie, maar veral respek vir jouself.

En respek vir jou Skepper.

Here, vergewe ons dat ons so onbedagsaam teenoor U en ander mense leef. Leer ons vandag weer daardie liefde en trou wat ons lewe en optrede meer menslik sal maak. Amen.

Carel Anthonissen