Home » Maart » Profeet

Profeet

Maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun (Heb 1:2).

As Profeet maak Christus God se wil aan ons bekend. God kon op baie ander maniere sy wil op aarde bekendgemaak het. Hy kon byvoorbeeld die engele gestuur het om dit in al die uithoeke van ons wêreld aan te kondig. Hy kon met ʼn harde stem, soos oor ʼn groot megafoon, uit die hemel met ons gepraat het. So gepraat het dat elke mens se oor dit moes hoor, dat elke millimeter van die heelal daarvan moes vibreer.

Maar God kies ʼn ander metode. Hy praat met mense … deur ʼn mens, wat tegelyk ook God is! Christus is die groot profeet wat as mens en as God tussen God en mens staan om God se wil aan mense te verklaar. Hiervan was die Ou-Testamentiese profete voorlopers, want: “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun” (Heb 1:1-2).

Dit is dus nie nodig dat ons oral en met groot inspanning na die openbaring van God se wil hoef te soek nie. Dit is maklik om te vind. Dit is duidelik. Dit is so naby soos die Bybel wat voor ons oop lê. Want daarin hoor ons Christus die Profeet praat.

Ons het werklik nie visioene, drome of ekstatiese ervarings nodig nie. Christus is genoeg. In Hom het God immers sy hart uitgepraat.

Hoor jy Hom?

Ons het nie visioene, drome of ekstatiese ervarings nodig nie. Christus is genoeg.

Jesus, maak my vandag die ene ore. Vir U. Amen.

Johan Cilliers