Home » Maart » ʼn Unieke Kind

ʼn Unieke Kind

Ek en die Vader is een (Joh 10:30).

Stel jou voor: Hitler as ʼn pap babatjie. Shakespeare in ʼn wiegie. Nelson Mandela as ʼn piekanien. Wie sou toe kon voorspel wat van hulle sou word? Watter ouer kan weet watter potensiaal vir die goeie of die kwade daar in hulle suigeling opgesluit lê? Dit kan ʼn Luther of ʼn Saddam Hoesein wees wie se babageluidjies jy hoor. ʼn Einstein, ʼn Bach of ʼn Beethoven wie se winde jy uitvryf.

Baie babas is al gebore wat die geskiedenis onherroeplik verander het. In die maand waarin ons die geboorte van die Jesuskind vier, is ook byvoorbeeld Louis Pasteur, Isaac Newton en Mao Tse Tung gebore, mense wat onderskeidelik die mediese wetenskap, die fisika en die politieke lotgevalle van mense grootliks beïnvloed het.

Geeneen van hierdie mense kan egter aanspraak maak op die titel wat aan die seuntjie van Josef en Maria gegee is nie. Jesus, en Hy alleen, dra die titel eniggebore Seun van God. Sy geboorte op aarde, uit die maagd Maria, word as’t ware voorafgegaan deur ʼn “geboorte” in die hemel, alhoewel Hy natuurlik geen begin of einde het nie. Die titel beklemtoon: Jesus is God. Hy het gesê: “Ek en die Vader is een” (Joh 10:30).

Daarom is Jesus uniek onder al die mense wat al ooit op die aarde gebore is of sal word. Ook die grotes en die invloedrykes. Luther, Einstein of Bach kon niemand verlos nie. Net Jesus kan. Hy het die wêreld kom verander soos geen gewone mens dit kon doen nie. Hy het sondaars kom verlos. Selfs vir my. En vir jou?

Luther, Einstein of Bach kon niemand verlos nie. Net Jesus kan.

Jesus, U is meer as ʼn grote onder die grotes. U is God. Amen.

Johan Cilliers