Om te onthou

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel (Lukas 24:8).

Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord (Ps 119:148).

Dikwels in die Bybel wanneer mense die gevaar loop om hulle geloof te verloor, word hulle aangemoedig om te onthóú.

Om die herinnering aan God se dade in hulle lewe, ook aan sy beloftes vir die toekoms, wákker en lewendig te hou.

Lees verder >>

Posted in Mei

Om ‘n eerste tree te gee

Abram het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here (Genesis 12:4).

Onlangs by ‘n kursus oor poësie en geloof lees ‘n vrou ‘n eie gedig voor.

Die gedig druk haar gewaarwordinge uit toe ‘n elektroniese deur eendag onverwags voor haar toeskuif. Weliswaar was dit nie ʼn abnormale of ongewone verskynsel nie, want elektroniese deure skuif inderdaad na ‘n ruk weer outomaties toe.

Lees verder >>

Posted in Mei

Hy sal ons vang

Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie (Hebreërs 11:1).

Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo (Johannes 20:29).

In een van sy vele meditasies vertel die Hollandse teoloog, Okke Jager, van ‘n wrede speletjie wat ‘n pa eendag met sy jong kind gespeel het.

Lees verder >>

Posted in Mei

Ons mag maar twyfel

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? (Psalm 42:12).

Die verhaal van Thomas, die twyfelaar, in Johannes 20:24-31 bevat ‘n paar belangrike en troosvolle lesse.

Die eerste is dat die Bybel ruimte maak vir twyfelaars, en nie eerlike soekers of mense wat sukkel om te glo summier afskiet nie.

Thomas is maar een van vele in die Bybel wat ‘n probleem met geloof gehad het.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Heildronk op die lewe

En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is,
en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan,
vervul word: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal” (1 Korinthiërs 15:54).

‘n Paar weke gelede besoek ek ‘n ou familievriendin.

Sy is reeds 87 jaar oud, maar is nog helder van gees en denke. Boonop besit sy ‘n wonderlike sin vir humor.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die onrus as teken

Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en
deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood (Filippense 3:10).

‘n Seker teken dat die nuwe lewe, gewek deur Jesus se dood en opstanding, besig is om in ons lewe pos te vat, is ‘n toenemende onrus met die gevestigde orde.

Ook met ons eie lewe wat dikwels, sonder dat ons dit mooi besef, gegroef is in allerlei ongesonde en sieldodende lewenspatrone en -gewoontes.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die dans van nuwe lewe

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en
leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al meer vernuwe word na
die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God (Kolossense 3:9-10).

Die nuwe lewe wat deurbeek met Christus se opstanding en waaraan ons deur die geloof deel kry, is nie iets wat natuurlikerwys by ons as mense wortelskiet of opwel nie.

Dit is allermins ’n verlengstuk van ons eie deugde of talente. Daarvoor is dit gans té nuut en té anders.

Lees verder >>

Posted in Mei

ʼn Lewende bewys

“… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Galasiërs 2:20).

Die opstanding van Jesus, soos ons oorvloedig in die Paastyd gehoor het, kondig die deurbraak en vooruitsig van nuwe lewe aan.

En dit nie net eendag ná ons liggaamlike dood nie – soos Paulus dit so troosvol toelig in 1 Korintiërs 15 – maar ook hiér en nóú, terwyl ons nog voluit in die aardse lewe staan.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die belangrikste vraag

Hy is nie ’n God van dooies nie, maar van lewendes (Markus 12:27).

‘n Ruk gelede vra iemand my prontuit of ‘n mens regtig in die opstanding van Jesus kan glo.

Dié vraag gaan my ter harte.

As moderne mens, teoloog en gelowige wat geïnteresseerd is in die huidige debatte oor die waarheid en geldigheid van die Bybelse getuienis en aansprake dat Jesus opgestaan het uit die dood, soek ek self bevredigende antwoorde.

Lees verder >>

1 117 118 119 120 121