Van hero tot zero

Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val (Spreuke 16:18).

Ek glimlag wanneer my jong vriend sy storie vertel.

Hoe hy ná die geboorte van hulle eerste kinders – ʼn tweeling – hardkoppig geweier het dat sy ma afvlieg om te kom help. “Ons kan dit self doen,” was sy argument.

Maar toe, ná twee vermoeiende en slapelose nagte, vertel hy, bevind hy hom een oggend met die telefoon in sy hand. “Ma, jy moet asseblief kom help. Ons het jou nodig!” Lees Verder>>

Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Johannes 17:33).

In ʼn aangrypende stuk oor die opstande in Europa in die 1970’s vertel Broer Roger van die bekende Taizé-gemeenskap in Frankryk hoe dit die Christelike denke en gemoed in daardie stadium geraak het.

Net soos in ons leeftyd, het hierdie onrus in die wêreld ʼn gevoel van diepe onsekerheid, moedeloosheid en sinisme by baie mense veroorsaak. Lees Verder>>

Die pyn van uitsluiting

U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks (Psalm 88:9).

Een van die slegste dinge wat met ʼn mens kan gebeur, is dat jy bewustelik of onbewustelik uitgesluit en selfs afgesny word van geselskap.

In ons samelewing waar mense verkies om gerieflik in hulle bekende en vertroude lewensfeer te leef en te kuier, gebeur dit maklik en gereeld.

Gestremdes ken hierdie pyn van uitsluiting. Hulle weet hoe ongemaklik mense in hulle geselskap raak, nie presies weet hoe en waaroor om met hulle te praat nie. Hoe hierdie mense selfs voel dat omgang met gestremde mense hulle ook in hulle gerieflike lewenspatroon strem. Daarom … liewer maar verbyhou, ignoreer, uitsluit. Lees Verder>>

God oorstyg ons gedagtes

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë (Romeine 11:13).

Met sy opdrag dat ons sonder ophou moet bid, het die apostel Paulus natuurlik by implikasie ook geïmpliseer dat ons gedurig aan God behoort te dink.

Maar is dit moontlik? Of moet ons saam met die bekende geestelike Meister Eckardt vra: “Moet ons bekommerd wees as ons dit nie regkry om die hele tyd aan God te dink nie?” Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker kant van God

My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? … U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink! (Psalm 22:2, 4).

Volgens die Spaanse geestelike Johannes van die Kruis is daar ʼn derde dimensie van donkerte wat deel van ons geloofsreis vorm.

Hierdie dimensie raak die sentrum of hart van ons geloof – God self. Lees Verder>>

Die donker pad van geloof

God het vir hom gesê: “Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek jou sal aanwys” (Genesis 22:2).

Vir Johannes van die Kruis was daar ook ʼn tweede rede waarom die geloofreis ʼn reis vol donkerte en onsekerheid is.

Hierdie donkerte, skryf hy, kom na vore sodra gelowiges hulle voete op die pad agter Jesus aan plaas. Dan vind gelowiges gou uit dat dié pad allermins bestem is om net deur groen weivelde of na vredige waters te gaan. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker begin van geloof

Toe het Hy vir hulle almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis dra en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou” (Lukas 8:23-24).

In sy boek The Dark Night of the Soul voer Johannes van die Kruis, die Spaanse geestelike, aan dat daar drie redes is waarom die geloofsreis ʼn reis vol donkerte is.

Eerstens is die beginpunt van dié spesifieke reis vol donkerte, want wanneer ons Christus begin volg, so skryf Johannes, vra dit altyd ʼn bepaalde opoffering van ons, ʼn prysgawe van ons belange en selfsugtige begeertes, van ons vele verknogthede en natuurlike liefdes. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker nag van die siel

U het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis (Psalm 88:7).

Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig (Psalm 139:11-12).

Johannes van die Kruis, ʼn Spaanse geestelike, het bekend geword vir sy werk Die donker nag van die siel (The Dark Night of the Soul). Lees Verder>>

Posted in Mei

Gesnoei tot beter mense

Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het (Johannes 15:2-3).

As ʼn boorling van die Karoo met min kennis van wingerde was die aanskoue van die snoeiproses aanvanklik vir my ʼn verrassing, indien nie ʼn skok nie.

Al die mooi lote wat so vrylik, amper roekeloos, afgeknip en dan op ʼn hoop gegooi word – is dit nie ʼn onnodige ingryping en vermorsing nie?

Later moes ek leer dat daar ʼn goeie rede voor is – om al hoe meer en beter vrug te waarborg. Selfs belangriker nog, dit is só beplan deur ʼn fyn en bedrewe hand wat ook die proses bestuur het. Lees Verder>>

Posted in Mei

Tuis in sy liefde

“Soos die Vader my liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly” (Johannes 15:9-10).

“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet” (Johannes 15:12).

Om in Christus en in sy woorde te bly is uiteindelik om in sy liefde tuis te kom. Lees Verder>>

Posted in Mei
1 2 3 4 100