Die gevaar van “quietisme”

“God het nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word” (Johannes 3:17).

In Markus 6:31-32 het ons gesien dat Jesus soms ook moeg geword het. Dan het Hy doelbewus uitgewyk na ʼn stil oord om daar te rus en tot sy Vader te bid.

Hierdie voorbeeld van Jesus het vandag belangriker as ooit geword, veral in die lig van die blinde haas waarmee ons almal leef.

Tog skuil daar ook gevare in die opsoek van stilte en rus. Dit gebeur wanneer hierdie soeke ʼn doel op sigself word en uitloop op passiwiteit en selfgenoegsaamheid – ʼn vorm van lewe waarin jy jou aan die lewe onttrek en nie meer verantwoordelik voel vir die lewe en toekoms van ander mense nie.

In die 17de eeu was daar ʼn vorm van mistisisme wat Christene presies hiertoe aangemoedig het. Deel van hierdie “quietisme”, soos dit bekendgestaan het, was die vroom ideaal om los van die wêreld te wees en een met God te word. Agter dié ideaal was weer die fatalistiese geloof dat dit beter is om dinge in die lewe te aanvaar soos dit is en nie daaraan te probeer verander nie. Lees Verder>>

Die gesonde balans

Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid (Markus 6:45).

Waar Hy ook al in dorpe of stede of op plase gekom het, het die mense die siekes op bymekaarkomplekke neergesit en Hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soom van sy klere mag raak. En almal wat aan Hom geraak het, het gesond geword (Markus 6:56).

Wie Jesus se lewe, veral soos dit in Markus 6 beskryf word, noukeurig ondersoek, sal gou agterkom dat sy lewe ʼn wonderlike balans getoon het.

Aan die een kant het Jesus Hom gereeld in stilte afgesonder om daar te rus van al die veeleisende aansprake van mense op Hom. Hierdie verposing was noodsaaklik en ʼn tyd van innige gebed en omgang met sy Vader. Aan die ander kant het Hy telkens na die gewone lewe teruggekeer om daar, gedring deur God se liefde, mense in hulle nood by te staan en hulle wonde te genees. Lees Verder>>

Die soeke na stilte en rus

Hulle het met ʼn skuit na ʼn stil plek vertrek waar hulle alleen kon wees (Markus 6:32).

Dat Jesus, volgens Markus 6:31, in ʼn stadium van sy lewe moeg was en wou rus, sê allereers iets belangrik oor God.

Dit is dat God Hom só met ons nood en behoeftes vereenselwig het dat God in die gestalte of liggaam van die mens Jesus onder ons kom woon het. En dáár, in Jesus se gestalte of liggaam, was God ook by tye moeg en afgemat. Ook dáár moes God, net soos op die sewende skeppingsdag, van sy arbeid rus.

In dié opsig stel Jesus vir ons ʼn belangrike voorbeeld – een wat ons lewe oneindig ryker en sinvoller kan maak as ons Hom hierin sou navolg. En dit is om stilte en rus ʼn uiters belangrike deel van ons lewe te maak. Lees Verder>>

Jesus was moeg

Hy sê toe vir hulle: “Kom julle alleen saam na ʼn stil plek toe en rus ʼn bietjie” (Markus 6:31).

In Markus 6:30-31 kry ons ʼn prentjie van Jesus waaraan ons minder gewoond is, maar een wat uiters belangrik en betekenisvol is.

Ons hoor hier dat Jesus weens allerlei omstandighede moeg en uitgeput was.

Eerstens moes Hy die dissipels se vele stories oor hulle sending aanhoor (Markus 6:30). Daar was boonop ʼn groeiende skare wat Hom net nie alleen wou los nie. Trouens, so erg was die gedrang en die gepaardgaande aansprake dat Jesus en sy dissipels nie eens vir ete kon rustig raak nie (6:31).

Voeg hierby die onverwerkte skok en hartseer van Johannes die Doper se wrede dood, dan verbaas dit ons geensins dat Jesus in dié omstandighede wou wegkom om op ʼn stil plek te gaan rus nie. Want Jesus was moeg. Lees Verder>>

Om ʼn skaduwee vir ander te wees

Ek het vir jou gesê wat jy moet sê, en jou beskerm in die skaduwee van my hand, want Ek het die hemel oopgespan en die aarde se fondamente gelê en vir Sion gesê: “Jy is my volk” (Jesaja 51:16).

Onlangs vertel ʼn familielid hoe sy in ʼn stadium moeite gedoen het om te luister en om te sien na iemand wat haar sorg en aandag dringend nodig gehad het.
Dit terwyl ander, selfs goeie vriende en kollegas, onbewus was van hierdie persoon se nood. En daarom onnadenkend daaraan verbygeleef het.
Agterna het hierdie persoon haar waardering op ʼn besonderse manier aan my familielid te kenne gegee. Haar woorde was: “Dankie dat jy vir my ʼn skaduwee in my tyd van onsekerheid en nood was.” Lees Verder>>

In die lig van ʼn nuwe dag

“Weet jy waar die daeraad vandaan kom, die daeraad wat lig oor die hele aarde bring?” (Job 38:12-13).

ʼn Mooi voorbeeld van hoe iemand daarin geslaag het om hartseer en selfs woede meer draaglik te maak, is dié van die karakter Stingo uit die rolprent Sophie’s Choice.

Sophie’s Choice gaan oor ʼn Poolse vrou wat met haar aankoms in ʼn Duitse strafkamp gedwing is om te kies om een van haar twee kinders aan die dood prys te gee. Ná hierdie traumatiese ervaring kon sy die beeld van haar huilende dogtertjie nooit vergeet nie. Haar lewe lank het dit by haar gespook en haar in volhardende skuldgevoelens en hartseer gedompel.

As ʼn jong aspirerende skrywer kom woon Stingo ʼn tyd lank by Sophie en haar minnaar, Nathan, in ʼn huis in Brooklyn. Hy raak verlief op Sophie en ontdek haar geheim. Sy poging om haar uit hierdie donker put van verdriet en skuld te red, eindig egter in ontnugtering en verslaenheid wanneer sy en Nathan saam hulle eie lewe neem.

Vir Stingo was dit die einde van ʼn kort en baie donker pad, maar ook die begin van ʼn nuwe lewe – een waarin hy besef het dat die nag uiteindelik tog weer deur die dag afgelos word. En dat ʼn mens in die lig van so ʼn nuwe dag moet leef.

Pragtig verwoord hy aan die einde van hierdie rolprent sy bevrydende ontdekking:

“And so ends my journey of discovery in a place as strange as Brooklyn. I let go of my rage and sorrow for Sophie and Nathan and for the many others who were but a few of the butchered, betrayed and martyred children of the world. When I could finally see again I saw the first rays of daylight reflected in the murky river. This was not judgment day – only morning. Morning: excellent and fair!”

Here, dankie vir die son wat vandag nuwe lig bring en ons aan die gawe van lewe herinner. Ook aan die uitdaging om te leef. Amen.

Carel Anthonissen

 

Só word hartseer draagliker

Toe Jesus dit hoor, het Hy met ʼn skuit daarvandaan weggegaan na ʼn stil plek om alleen te wees … Toe Hy uit die skuit klim, het Hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak (Matteus 14:13-14).

Hoe wreed en sinloos die verhaal van Johannes die Doper se moord ook al is, eindig dit nie met die bloed en afgryse nie.

Trouens, Jesus se reaksie op hierdie moord impliseer ʼn soort pad, ja, ʼn optrede waardeur hierdie tragedie, en ander soortgelyke gebeure, draagliker gemaak kan word.

Nadat Jesus hierdie tragiese nuus ontvang het, so lees ons, het Hy Hom in stilte afgesonder van sy dissipels en die skare. In dié stilte, kan ons aflei, het Hy eers alleen oor die dood van sy troue vriend getreur en nagedink.

Waarna Hy met nuwe en selfs ongekende drif en deernis teruggekeer het na die skare om hulle in hulle nood by te staan en uiteindelik ook te voed.

Hier is geen sprake van bitterheid of wraak nie. Geen preek om iemand te veroordeel of te beskaam nie. Alleen maar ʼn diep, stil en eerlike deurlewing van ʼn onherstelbare verlies. En dan ʼn terugkeer na die skare om hulle te voed. Omdat Jesus, te midde van sy diep ontsteltenis en smart, sy deernis vir mense nie kon prysgee nie.

Ook omdat Hy geweet het die volgehoue betoning van deernis is die enigste manier om hartseer, smart en bitterheid draagliker te maak.

Mag die Here ons help om dit ook te ontdek.

Here, gee ons vandag meer van u liefde, sorg en deernis sodat die afgryse van ons wêreld vir ons draagliker kan word. Amen.

Carel Anthonissen

 

Aanvaar die afgryse

Hulle het sy kop in ʼn skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het (Matteus 14:11).

Ons lewe word baie dae omring met stories wat eenvoudig ondraaglik is, indien nie totaal sinloos nie.

Een so ʼn verhaal is die tragiese dood van Johannes die Doper (Matteus 14:1-12).

Gaan lees dit gerus weer: hoe Johannes onregmatig in die tronk gestop word weens sy kritiek op koning Herodes se immorele huwelik. Hierna volg ʼn ma se slinkse plan, wat eindig met Johannes se kop wat in ʼn skottel by die feessaal ingedra word.

Meer afgryslik en sinloos kan dit byna nie.

Tereg skryf die teoloog Debie Thomas hieroor:

“What bothers me about John the Baptist’s death – its gruesomeness notwithstanding – is its utter senselessness. John dies at the whim of a clueless teenager. He dies because a powerful woman has a callous heart and a lustful man has the shallow sense of honour. He dies for moral cowardice … Worse, John dies disillusioned and afraid, unsure of his Messiah. Worse still, he suffers a death that accomplices nothing.”

Hierdie verhaal – en daar is meer van hulle waaraan ons elke dag blootgestel word – bly ʼn toets vir ons geloof in God se almag en voorsienigheid. Miskien is dit selfs ʼn herinnering dat ons moet waak om sulke verhale te gou af te water of selfs te versuiker met ʼn goedkoop betekenis, troos of belofte.

Miskien is dít juis die punt, soos Debie Thomas sê: “… that we don’t need to slap purpose or meaning on all human experience in order to prove our piety. Maybe some things are just horrible.”

Wie dit aanvaar, ook geduldig en bewoë daarby vertoef, sal dalk verras word met ʼn onverwagte uitweg of uitkoms. Gelukkig praat Matteus 14 ook daaroor.

Here, daar is verhale wat so erg is dat ons dit nie wil hoor nie. Gee ons die moed om dit as deel van ons lewe te aanvaar. En gee U self ʼn uitweg. Amen.

Carel Anthonissen

 

Christus ken ons verlange

Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter:
dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie (Hebreërs 6:9-10).

“Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet” (Johannes 21:17).

Terwyl ons leef met die belofte dat dié wat op Christus en die voorbeeld van sy volgelinge fokus nuwe energie en hoop sal kry, is daar terselfdertyd ʼn ontstellende gevaar. Een wat talle ernstige en toegewyde gelowiges al slapelose nagte besorg het.

Dit is dat ʼn mens – selfs nadat jy die goeie Woord van God leer ken het, deur God verlig is en deel aan die werk van sy Gees gekry het – steeds afvallig kan word. Steeds die weg waarop God jou gelei het op ʼn dag kan verlaat.

Die Hebreërskrywer klink redelik kras in sy beoordeling hiervan. Hy sien dit as ʼn hernude verloëning van Christus. Met beeldspraak vergelyk hy dit met vrugbare grond wat verdroog en nou waardeloos geword het. Sodat daar van ʼn terugkeer en herstel weinig sprake is. Lees Verder>>

Waarop jy fokus, sal vir jou energie gee

Terwyl ons dan so ʼn groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:1-2).

Ek het ʼn vriend wat baie jare lank die slagoffer van die sogenaamde drankduiwel was.

Danksy hulp van buite en die herontdekking van die geestelike dimensie van sy lewe, het hy die afgelope jare ʼn pad uit hierdie donker labirint van verslawing gevind. Lees Verder>>

1 2 3 4 104