Ek is een van hulle!

Terwyl ons dan so ʼn groot skare geloofsgetuies rondom ons het … (Heb 12:1).

“Dit is ʼn slegte wêreld, Donatus, ʼn ongelooflik slegte wêreld. Maar te midde daarvan het ek ʼn stille en heilige volk gevind wat ʼn groot geheim ontdek het. Hulle het ʼn vreugde gevind wat duisend maal beter is as enige plesier wat ons sondige lewe kan bied. Hulle word verag en vervolg, maar hulle gee nie om nie … Hulle het die wêreld oorwin. Hierdie mense, Donatus, is Christene. En ek is een van hulle.”

So skryf Siprianus, die biskop van Kartago, in 300 nC aan sy vriend Donatus, en erken dan dat hy self ook ʼn Christen is. Lees Verder>>

Gryp kan gee word

Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? (Rom 7:24).

Martin Luther het eenmaal gesê die wese van die sondeval is dat die mens volkome selfsugtig is; dat ons van nature totaal op onsself ingekeer is: homo incurvatus in se, soos hy dit in Latyn gestel het.

Die sonde wil altyd die eie ek in die heersersposisie in my lewe sien. Dit wil alles laat inval by my eie se belange en begeertes: My eggenoot, my kinders, my ouers, my vriende moet my dien. Alles in my lewe moet sentreer rondom my prestige, sukses, bevordering, besittings. Lees Verder>>

Sommer in nommer?

Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne (Jes 43:1).

Hoeveel nommers het jy waarmee jy jou kan identifiseer? ʼn Identiteitsnommer, paspoortnommer, bankrekeningnommer, kredietkaartnommer, mediesefondsnommer, pensioenfondsnommer, motorregistrasienommer, kieserslysnommer, inkomstebelastingnommer, huistelefoonnommer, selfoonnommer?

Dit is natuurlik alles by geleentheid baie nuttig, maar op ʼn dag begin dit vir jou voel of jou naam, of jy as persoon, verswelg word deur dié stortvloed syfers. Lees Verder>>

Wie is ek?

U het hom (die mens) net ʼn bietjie minder as ʼn hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon (Ps 8:6).

Friedrich Schleiermacher, die groot teoloog-filosoof, het eenkeer diep ingedagte op ʼn bankie in ʼn park gesit. Ongemerk het die ure verbygegaan en dit het tyd geword dat die hekke van die park gesluit moes word. Die parkopsigter het by Schleiermacher gekom en hoflik gevra: “Wie is u, Meneer?”

“Ek? Ek wens ek het geweet!” was die geleerde se antwoord. Lees Verder>>

Die seëning in sekondes

My tye is in u hand (Ps 31:16).

Die datums op die grafte verskil met 76 jaar en 364 dae. Aan die een kant is die ouma se graf – sy het op die rype ouderdom van 177 jaar gesterf. Langsaan is die graffie van haar kleinkind – sy het ʼn skrale 6 uur gelewe: 21 600 sekondes, nie veel meer as een oggend in ʼn gewone mens se lewe nie. Hoe broos is die lewe! Hoe kosbaar was elk van daardie sekondes! Lees Verder>>

Bekering – die deur tot egte lewe!

Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en ʼn doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig (Lukas 3:3).

In Lukas 3:2 hoor ons hoe die woord van God Johannes die Doper in die woestyn bereik het.

Maar wat was die inhoud van hierdie woord? Ja, watter boodskap moes Johannes aan die mense gaan verkondig?

In sy prediking roep Johannes die mense allereers op tot bekering, ja, tot ʼn terugkeer na God met die belydenis van sonde op hulle lippe. Sodat God hulle kon hoor, kon vergewe en tot nuwe lewe kon lei. Lees Verder>>

Selfgenoegsaam of weerloos?

In die tyd toe Annas en Kajafas die hoëpriesters was, het daar ʼn woord gekom van God na Johannes, seun van Sagaria, wat in die woestyn was (Lukas 3:2).

Lukas 3:1-6, wat gaan oor die optrede van Johannes die Doper, begin met die vermelding – ʼn mens sou selfs kon sê die kontrastering – van twee groepe.

Aan die een kant is daar die name van die heersende politieke en geestelike leiers van daardie tyd (Lukas 3:1-2). ʼn Mens sou dit die wêreld van mag, rykdom en status kon noem.

Aan die ander kant is daar die wêreld van die woestyn waar Johannes die Doper vertoef en gepreek het (Lukas 3:2). En nou hoor ons hoe die woord van God dáár tot Johannes kom, hom dáár bereik en hom dáár tot aksie inspireer en beweeg. Lees Verder>>

Om met geduld te wag

“Kyk na die vyeboom en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, sien julle dit self en weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is” (Lukas 21:29-31).

Ons leef in ʼn tyd van groot haas en ongeduld.

En tog is daar dinge waarop ons altyd weer met geduld moet wag – dinge wat nie afgedwing of ryp gedruk kan word nie. Lees Verder>>

ʼn Lied van verlange

Ek soek na U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in ʼn dor en droë land, ʼn land sonder water (Psalm 63:1-2).

Volgens die teoloog Debie Thomas is daar in die lig van Jesus se dramatiese voorspellings in Lukas 21:25-36 ʼn tweede belangrike uitdaging of uitnodiging wat Advent aan ons bied.

Dit is om in voeling te kom met ons diepste verlangens, dit onbeskaamd te erken en sonder enige terughouding uiting daaraan te gee. Lees Meer>>

ʼn Uitnodiging tot eerlikheid

“As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby” (Lukas 21:28).

In ʼn aangrypende meditasie oor wat sy noem die uitnodigings wat Advent na ons toe bring, herinner die vroulike teoloog Debi Thomas ons daaraan dat hierdie uitnodigings allermins maklik is.

In haar woorde: “The invitations Advent offers us are hard-edged … But they are essential and life-giving nevertheless. They help us to say hello to here … To find redemption in the most startling places.” Lees Verder>>

1 2 3 4 5 115