Om op baklei te floreer

Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges (Romeine 12:16).

Ek kan nie help om soms die gevoel te kry dat sommige mense op baklei en twis floreer nie. So asof hulle dit geniet om skoor te soek en onderonsies met ander te hê.

Hiervoor is daar verskillende oorsake. Meestal hang dit saam met ʼn ongesonde grootheidswaan – die behoefte om jou gewig rond te gooi en jouself te laat geld. Om voortdurend te wys dat jy die baas en die wenner is. Lees Verder>

Maak daarvan ʼn storie!

Toe het Job weer gepraat: “Luister goed na my woorde; so sal julle my die beste troos” (Job 21:1-2).

Karen Blixen, die bekende Deense skrywer, het eenmaal gesê: “All sorrow can be borne if you can put them into a story.”

Baie mense wat al op die donker pad van verlies gestap en die gepaardgaande smart of pyn daarvan beleef het, sal kan getuig hoe waar Blixen se uitspraak is. Van die verligting en hulp wat dit kan bring om jou droewe storie met iemand te deel. Of selfs daaroor te skryf. Om op dié manier uitdrukking te gee aan jou rou en dikwels verwarde gevoelens. Lees Verder>>

So boemerang die lewe op ons

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son (Psalm 37:5-6).

Søren Kierkegaard, die bekende Deense filosoof, het in sy tyd vele belangrike wyshede kwytgeraak. Onlangs word ek opnuut deur die volgende diepsinnige stelling van hom geraak:

“The most common form of despair is not being who we are.” Lees Verder>>

Vreesloos, maar met respek

Toe vertel Samuel hom alles; hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê: “Hy is die Here, laat Hom doen soos Hy wil” (1 Samuel 3:18).

Samuel het grootgeword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie (1 Samuel 3:19).

Hoe moeilik en selfs pynlik dit soms kan raak om ʼn draer van God se woord te wees en só jou roeping uit te leef, sien ons duidelik in Samuel se lewe. Lees Verder>>

Die wêreld wag op jou

Die Here het toe weer in Silo verskyn, want Hy het Hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here (1 Samuel 3:21).

In 1 Samuel 3 kry ons ʼn merkwaardige oorgang.

Terwyl die hoofstuk begin met die mededeling dat God se woord in daardie tyd skaars en sy openbaringe min was, eindig dit met die blye nuus dat God weer in Silo verskyn het. En dat sy woord, by monde van Samuel, weer oor die hele Israel begin opklink het. Lees Verder>>

Die woord was skaars

Die woord van die Here was in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbaringe nie (1 Samuel 3:1).

In 1 Samuel 3 hoor ons die verbasende nuus dat God se woord in die laaste jare van die rigterstyd, net voordat Samuel as profeet sou begin optree, maar min gehoor is.

Die ou vertaling sê die woord van die Here was in dié tyd skaars. Lees Verder>>

Die heiligheid van die alledaagse

Toe het Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en het hy kos gevra (2 Samuel 12:20).

Onlangs vertel ʼn vriendin my van ʼn steekproef wat in ʼn stadium onder die oorlewendes van ʼn strafkamp gedoen is.

Die vrae van die steekproef was: Waarna het jy in dié tyd en ook daarna die meeste verlang? En: Waaroor het jy gefantaseer? Lees Verder>>

Ons eintlike roeping

Leef as kinders van die lig … Beproef wat vir God aanneemlik is (Efesiërs 5:8, 10, Direkte Vertaling).

Hierdie week praat ek met ʼn gesoute joernalis. Hy het onlangs dié werkterrein verlaat, deels omdat hy ander fasette van die lewe wil verken.

Maar ook omdat sekere aspekte van die perswese hom begin hinder en vermoei het. In sy woorde: “Baie van die berigte wat ek deesdae lees, is nie net eensydig en sensasioneel nie, maar wakker doelbewus woede en verontwaardiging aan. En dra so by tot die polarisering in ons samelewing.” Lees Verder>>

Hiermee kan jy sterf

Sing ʼn nuwe lied tot eer van die Here, sing sy lof in die vergadering van sy troue dienaars (Psalm 149:1).

Daar is musiek wat so ongewoon mooi en roerend is dat jy letterlik die gevoel kry: Met dié klanke in my ore sal ek eendag kan sterf.

Een so ʼn lied is die aangrypende “Ukuthula” uit die Zoeloetradisie.

Ek het hierdie lied vir die eerste keer gehoor toe die bekende Taizé-broers Suid-Afrika drie dekades gelede vir die eerste keer besoek het. Omring deur duisende singende jongmense in die destydse Standard Bank-arena in Johannesburg, het die lied my so diep geraak, my selfs totaal bewoë gelaat. Lees Verder>>

Reëls vir die winter

“Luister hierna, Job, staan stil en dink na oor die wonderdade van God” (Job 37:14).

Nie almal het die voorreg om in die wintertyd af te skakel, die kantoordeur agter hulle toe te sluit en weg te gaan nie.

Tog sit daar in hierdie oorgang van die seisoene, wanneer die meeste plante hulle blare afgooi, baie mense met vakansie gaan en die koue ons na binne dryf, die roep om stadiger te leef. Om hierdie tyd te gebruik om dieper te ontspan. En so iets van ons beter, geduldiger en liefdevoller self te herwin. Lees Verder>>

1 2 3 4 12