Soos ʼn weerligstraal

Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ʼn lig uit die hemel op hom gestraal (Handelinge 9:3).

Groot insigte en die gepaardgaande wendinge of veranderinge in ons lewe wat daaruit voortvloei, kom dikwels in een onverwagte oomblik na ons toe.

En ons moet daarvoor op die uitkyk bly – dit is deel van die groot avontuur van die lewe. Lees Verder>>

Die geheim van egte lewe

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief (1 Johannes 3:14)

Dit is merkwaardig, maar tog nie ongewoon nie, dat die belofte van egte lewe in die Bybel direk verbind word aan die uitnodiging om ander lief te hê.

Trouens, hoe meer ons die kuns bemeester om spontaan met ander mense, ook met die vreemdeling en die onbekende, om te gaan en hulle te leer liefkry, hoe meer begin ons deel kry aan wat die Bybel “die ware lewe” noem. Lees Verder>>

Dit kos so min

Wees goedgesind teenoor alle mense (Romeine 12:17).

Een van die vrugte van die Heilige Gees se werk in ons lewe is vriendelikheid (Galasiërs 5:22).

Die implikasie hiervan is dat ons, soos Paulus ons in Romeine 12:17 vermaan, goedgesind en daarom ook vriendelik teenoor alle mense behoort te wees.

Om dit reg te kry is egter nie altyd so maklik nie. Mense, veral dié wat van jou verskil of wat soveel anders is as jy, kan jou maklik irriteer of afstoot. Ander kan jou openlik afknou of te na kom. Dan kom die glimlag en die vriendelikheid maar moeilik. Lees Verder>>

ʼn Bron van blydskap

“Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore en ek het hom teruggekry.” Toe het hulle begin feesvier (Lukas 15:24).

Vanoggend lees ek hierdie aangrypende waarheid …

Terwyl ons wegdwaal van God af, selfs in so ʼn mate dat ons totaal van God vergeet, bly die Bybelse boodskap waar dat God steeds, ja, op hierdie oomblik, na ons bly soek. Lees Verder>>

Gebed as versugting

Die Gees staan ons in ons swakheid by; ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie (Romeine 8:26).

In Romeine 8 herinner Paulus ons daaraan dat nie alleen die skepping rondom ons sug in die pyne van afwagting nie …

Ons wat reeds die Gees as eerste gawe ontvang het, ons sug ook. Lees Verder>>

Kom salf die skepping

Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting (Romeine 8:22).

Paulus se uitspraak in Romeine 8:22 dat die hele skepping sug in die pyne van verwagting, presies soos ʼn vrou wat in barensnood verkeer, is in vele opsigte profeties.

Dit klop met wat ons vandag van God se goeie skepping rondom ons sien en ervaar.

In ʼn mooi boek oor die waarde van meditasie herinner die skrywer Johannes de Villiers ons op ʼn ontstellende manier daaraan dat ons vandag nie net ʼn tydelike natuurkrisis beleef nie, maar die daadwerklike en tragiese uitwissing van lewe op aarde. Hy stel dit soos volg: “Ek oordryf nie. Ons stuur nie meer op ʼn natuurramp af nie; ons is reeds midde-in die grootste uitwissing van lewe op aarde in 65 miljoen jaar … Teen 2050 gaan daar meer plastiek as vis in die see wees.” Lees Verder>>

Vry maar sugtend

Maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het (Romeine 8:23).

In Romeine 8 is daar ʼn oorgang wat die wenkbroue kan laat lig.

Paulus spring in hierdie brief weg en vertel in sewe hoofstukke hoe God in Christus die mag van die sonde en die dood oorwin het. Sodat ons nou – en hieroor jubel Paulus in Romeine 8:1-17 – met sekerheid deur sy Gees kan weet dat ons vrygemaakte kinders van God is. Lees Verder>>

In die hart van Christus begrawe

So moet julle dan julleself beskou as dood vir die sonde, maar in Christus Jesus lewend vir God (Romeine 6:11, Direkte Vertaling).

Die Romeinebrief kan tereg gesien word as Paulus se hooglied op die genade wat God in Christus aan ons bewys het.

Oor en oor in hierdie diepsinnige maar gloeiende brief besing Paulus die triomftog van God se genade. Hoe God mense soos ons, wie se lewe meestal om ons selfsugtige projekte en drome draai, deur Christus bevry het om vir ʼn hoër doel te gaan leef – vir sy koninkryk van liefde en geregtigheid. Lees Verder>>

Op vaste grond

Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ʼn rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop (Psalm 40:3).

ʼn Engelse familielid – ʼn toegewyde en uiters gewilde onderwyseres – het onlangs deur diep waters gegaan.

Eers het sy op ʼn onverwagte en uiters traumatiese manier haar lewensmaat verloor. Hierna het sy, grootliks as gevolg van haar verlies, in ʼn toestand van depressie beland. Sy is vir behandeling in ʼn psigiatriese inrigting opgeneem. Lees Verder>>

Waar is God?

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is (Romeine 8:28).

Ons vertroue in God se sorg en voorsiening word meestal die heel sterkste in tye van swaarkry getoets.

Want sien, in tye van swaarkry is ons nie net geneig om vas te val in donker gedagtes en negatiewe selfspraak nie. Erger nog, ons vergeet in sulke tye dikwels heeltemal van God. En dat God Hom dalk met ons swaarkry mag bemoei. Lees Verder>>

1 2 3 10