Die weg van vertroue

En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, ons oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:1-2).

Ek wonder of ons altyd besef wat die afgelope jare se sosiale en politieke onrus, korrupsie, geweld en misdaad regtig aan ons gemoed gedoen het, en steeds doen.

Hoe dit ons vertroue geskend en ons gees harder en onverdraagsamer gemaak het. Sodat ons in ons oordeel en uitsprake oor mense dikwels meer negatief, wantrouig en veroordelend geword het.

Aan die ander kant het dit baie van ons se gees geknak. Ons moedeloser en wanhopiger gemaak, sodat ons begin twyfel het aan die toekoms en ons eie rol daarin. Lees Verder>>

Om aan te hou eerlik wees

“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matteus 5:8).

ʼn Woord wat in ons tyd weer uiters belangrik geword het, is integriteit.

Volgens die verklarende woordeboek beteken integriteit “onverbloemde eerlikheid”; dit wil sê, ʼn vorm van eerlikheid waarin jou hele lewe – alles wat jy dink en doen – volkome oop, deursigtig en betroubaar is.

Onlangs, as antwoord op haar kind se vraag na die betekenis van hierdie ingewikkelde woord integriteit, voer ʼn ma die woordeboek-betekenis selfs ʼn entjie verder. Haar antwoord? Dit is om aan te hou eerlik wees. Lees Verder>>

ʼn Ryke verskeidenheid

“Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie … Nee, Ek noem julle vriende” (Johannes 15:15).

Yster slyp yster, vriende vorm mekaar (Spreuke 27:17).

Ons vriendskappe met mense is dikwels ryklik gevarieer en vind op verskillende vlakke plaas.

Party van ons vriende is nader aan ons as ander. Hulle ken ons harte en kan ons diepste ervarings met ons deel. Ander, weer, hoewel hulle steeds vriende is, deel in minder intieme aspekte van ons lewe, hoewel nie onbelangrike aspekte nie. Lees Verder>>

Oneindige dwaasheid

Vermy ʼn dwase mens; jy sal nie by hom leer om verstandig te praat nie (Spreuke 14:7).

ʼn Dwaas gebruik nie sy verstand nie en bring die dood oor homself (Spreuke 10:23).

Die slim en beroemde Albert Einstein het, naas sy wetenskaplike prestasies, ook baie lewenswyshede kwyt geraak.

Een hiervan is dat daar twee dinge is wat as oneindig voorkom. Lees Verder>>

Van hero tot zero

Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val (Spreuke 16:18).

Ek glimlag wanneer my jong vriend sy storie vertel.

Hoe hy ná die geboorte van hulle eerste kinders – ʼn tweeling – hardkoppig geweier het dat sy ma afvlieg om te kom help. “Ons kan dit self doen,” was sy argument.

Maar toe, ná twee vermoeiende en slapelose nagte, vertel hy, bevind hy hom een oggend met die telefoon in sy hand. “Ma, jy moet asseblief kom help. Ons het jou nodig!” Lees Verder>>

Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Johannes 17:33).

In ʼn aangrypende stuk oor die opstande in Europa in die 1970’s vertel Broer Roger van die bekende Taizé-gemeenskap in Frankryk hoe dit die Christelike denke en gemoed in daardie stadium geraak het.

Net soos in ons leeftyd, het hierdie onrus in die wêreld ʼn gevoel van diepe onsekerheid, moedeloosheid en sinisme by baie mense veroorsaak. Lees Verder>>

Die pyn van uitsluiting

U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks (Psalm 88:9).

Een van die slegste dinge wat met ʼn mens kan gebeur, is dat jy bewustelik of onbewustelik uitgesluit en selfs afgesny word van geselskap.

In ons samelewing waar mense verkies om gerieflik in hulle bekende en vertroude lewensfeer te leef en te kuier, gebeur dit maklik en gereeld.

Gestremdes ken hierdie pyn van uitsluiting. Hulle weet hoe ongemaklik mense in hulle geselskap raak, nie presies weet hoe en waaroor om met hulle te praat nie. Hoe hierdie mense selfs voel dat omgang met gestremde mense hulle ook in hulle gerieflike lewenspatroon strem. Daarom … liewer maar verbyhou, ignoreer, uitsluit. Lees Verder>>

Die donker kant van God

My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? … U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink! (Psalm 22:2, 4).

Volgens die Spaanse geestelike Johannes van die Kruis is daar ʼn derde dimensie van donkerte wat deel van ons geloofsreis vorm.

Hierdie dimensie raak die sentrum of hart van ons geloof – God self. Lees Verder>>

ʼn Gebed met slaaptyd

As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my (Psalm 3:6).

Onlangs kom ek af op hierdie aangrypende aandgebed van die teoloog Dietrich Bonhoeffer.

Die feit dat hy dit destyds in die tronk gebid het, terwyl die skaduwees van dood en vernietiging oor hom geval het, maak hierdie gebed soveel meer besonders. Dit is inderdaad woorde waarmee ons vanaand kan gaan slaap.

Lees dit aandagtig deur en bid dit dan saam met hom in stilte. Lees Verder>>

Om te heers oor die skepping

U laat hom heers oor die werk van u hande (Psalm 8:7).

Deel van die mens se unieke waarde en status op aarde lê daarin dat ons ʼn roeping, ʼn grootse taak het.

Duidelik spel Psalm 8 dit uit: Die Here wat alles gemaak het, het ook die mens geroep om oor die werk van sy hande te heers. Ja, letterlik alles – die huisdiere en die velddiere, die voëls in die hemel en die visse in die see – so hoor ons, het God aan die mens onderwerp (v 7-9). Lees Verder>>

1 2 3 4 10