Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Johannes 17:33).

In ʼn aangrypende stuk oor die opstande in Europa in die 1970’s vertel Broer Roger van die bekende Taizé-gemeenskap in Frankryk hoe dit die Christelike denke en gemoed in daardie stadium geraak het.

Net soos in ons leeftyd, het hierdie onrus in die wêreld ʼn gevoel van diepe onsekerheid, moedeloosheid en sinisme by baie mense veroorsaak. Lees Verder>>

Die pyn van uitsluiting

U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks (Psalm 88:9).

Een van die slegste dinge wat met ʼn mens kan gebeur, is dat jy bewustelik of onbewustelik uitgesluit en selfs afgesny word van geselskap.

In ons samelewing waar mense verkies om gerieflik in hulle bekende en vertroude lewensfeer te leef en te kuier, gebeur dit maklik en gereeld.

Gestremdes ken hierdie pyn van uitsluiting. Hulle weet hoe ongemaklik mense in hulle geselskap raak, nie presies weet hoe en waaroor om met hulle te praat nie. Hoe hierdie mense selfs voel dat omgang met gestremde mense hulle ook in hulle gerieflike lewenspatroon strem. Daarom … liewer maar verbyhou, ignoreer, uitsluit. Lees Verder>>

Die donker kant van God

My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? … U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink! (Psalm 22:2, 4).

Volgens die Spaanse geestelike Johannes van die Kruis is daar ʼn derde dimensie van donkerte wat deel van ons geloofsreis vorm.

Hierdie dimensie raak die sentrum of hart van ons geloof – God self. Lees Verder>>

ʼn Gebed met slaaptyd

As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my (Psalm 3:6).

Onlangs kom ek af op hierdie aangrypende aandgebed van die teoloog Dietrich Bonhoeffer.

Die feit dat hy dit destyds in die tronk gebid het, terwyl die skaduwees van dood en vernietiging oor hom geval het, maak hierdie gebed soveel meer besonders. Dit is inderdaad woorde waarmee ons vanaand kan gaan slaap.

Lees dit aandagtig deur en bid dit dan saam met hom in stilte. Lees Verder>>

Om te heers oor die skepping

U laat hom heers oor die werk van u hande (Psalm 8:7).

Deel van die mens se unieke waarde en status op aarde lê daarin dat ons ʼn roeping, ʼn grootse taak het.

Duidelik spel Psalm 8 dit uit: Die Here wat alles gemaak het, het ook die mens geroep om oor die werk van sy hande te heers. Ja, letterlik alles – die huisdiere en die velddiere, die voëls in die hemel en die visse in die see – so hoor ons, het God aan die mens onderwerp (v 7-9). Lees Verder>>

Nietig, maar spesiaal

Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ʼn bietjie minder as ʼn hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon (Psalm 8:5-6).

Ons ken die ervaring waarvan Psalm 8 vertel.

Dit is om in die nag op te kyk na die sterre wat soos juwele oor ons skitter en te besef hoe groot en oneindig ons heelal is. En hoe klein en nietig die mens daarteenoor vertoon.

Hoewel dit altyd boeiend is om hieroor te peins en te gesels, kan hierdie kosmiese besef, soos die teoloog Antonie van Ruler dit noem, ʼn mens soms totaal oorweldig. Selfs moedeloos stem en laat wonder oor die sin van ons klein en nietige bestaan op aarde. Lees Verder>>

Die geheim van lewe

U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep (Psalm 104:24).

Psalm 104 is beslis een van die mooiste psalms in die Bybel.

Wie dié psalm aandagtig lees, kan dit nouliks miskyk: hoe geweldig ryk aan treffende beelde en metafore die teks is. Asof die een wat dit geskryf het diep geroer en selfs oorweldig was.

En inderdaad was dit ook so. Want aanvullend tot ons moderne verstaan van die wêreld, open die psalmdigter vir ons ʼn verdere perspektief: Al weet ons ons heelal dy steeds uit en lewe ontwikkel evolusionêr, is daar ook ander magte en kragte aan die werk. Lees Verder>>

Ons is meer as die beste én die slegste in ons

Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses (Psalm 34:19).

Nie lank gelede nie hou ʼn kollega van my ʼn gedenkdiens vir iemand wat lank depressief was en toe sy eie lewe geneem het.

So ʼn diens is altyd moeilik. Want wat sê jy by so ʼn geleentheid oor die oorledene, en veral vir dié wat agterbly?

Tydens sy voorbereiding kom my kollega af op ʼn wonderlike meditasie, een met hierdie troosvolle boodskap: In God se oë is ons altyd meer as die beste, maar ook meer as die slegste in ons. Lees Verder>>

Beskamende woorde

Met sang en dans sal almal Sion prys (Psalm 87:7).

Onlangs was ek bevoorreg om die bekende musiekblyspel Funny girl in die Fugard-teater in Kaapstad te gaan kyk.

Die hoofrol van Funny girl is vroeër jare deur die bekende aktrise en sangeres Babra Streisand vertolk. Dié stuk het gesorg vir ʼn deurbraak in haar latere roemryke loopbaan.

Funny girl vertel die storie van ʼn sogenaamde lelike eendjie wat met haar sang en eksentrieke maniere gehore betower het. Haar gewildheid en roem het egter ook ʼn prys gekos. Dit het onder meer groot druk op haar huwelik geplaas. Iets wat sy gelukkig met haar sprankelende geaardheid oorkom het. Lees Verder>>

Die ware definisie van gemeenskap

Wanneer Timoteus kom, moet julle hom by julle laat tuis voel, want net soos ek, doen hy ook die werk van die Here (1 Korintiërs 16:10).

Ek het ʼn dagboek met allerlei interessante aanhalings onderaan elke bladsy.

Sommige aanhalings bevat nogal waarhede wat my lank bybly. Soos dié een wat ek onlangs raakgelees het: “Home is not necessarily where you live, but where people understand you.”

Natuurlik is daar huise of sigbare ruimtes waarbinne ʼn mens onmiddellik tuis, gemaklik en knus voel. Maar ons almal ken ook die gevoel van eensaamheid en verlatenheid wanneer jy ná ʼn lang dag alleen by die huis kom en ontdek: Daar is niemand om jou te verwelkom nie. Lees Verder>>

1 2 3 4 10