God oorstyg ons gedagtes

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë (Romeine 11:13).

Met sy opdrag dat ons sonder ophou moet bid, het die apostel Paulus natuurlik by implikasie ook geïmpliseer dat ons gedurig aan God behoort te dink.

Maar is dit moontlik? Of moet ons saam met die bekende geestelike Meister Eckardt vra: “Moet ons bekommerd wees as ons dit nie regkry om die hele tyd aan God te dink nie?” Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker pad van geloof

God het vir hom gesê: “Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek jou sal aanwys” (Genesis 22:2).

Vir Johannes van die Kruis was daar ook ʼn tweede rede waarom die geloofreis ʼn reis vol donkerte en onsekerheid is.

Hierdie donkerte, skryf hy, kom na vore sodra gelowiges hulle voete op die pad agter Jesus aan plaas. Dan vind gelowiges gou uit dat dié pad allermins bestem is om net deur groen weivelde of na vredige waters te gaan. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker begin van geloof

Toe het Hy vir hulle almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis dra en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou” (Lukas 8:23-24).

In sy boek The Dark Night of the Soul voer Johannes van die Kruis, die Spaanse geestelike, aan dat daar drie redes is waarom die geloofsreis ʼn reis vol donkerte is.

Eerstens is die beginpunt van dié spesifieke reis vol donkerte, want wanneer ons Christus begin volg, so skryf Johannes, vra dit altyd ʼn bepaalde opoffering van ons, ʼn prysgawe van ons belange en selfsugtige begeertes, van ons vele verknogthede en natuurlike liefdes. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die donker nag van die siel

U het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis (Psalm 88:7).

Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig (Psalm 139:11-12).

Johannes van die Kruis, ʼn Spaanse geestelike, het bekend geword vir sy werk Die donker nag van die siel (The Dark Night of the Soul). Lees Verder>>

Posted in Mei

Gesnoei tot beter mense

Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het (Johannes 15:2-3).

As ʼn boorling van die Karoo met min kennis van wingerde was die aanskoue van die snoeiproses aanvanklik vir my ʼn verrassing, indien nie ʼn skok nie.

Al die mooi lote wat so vrylik, amper roekeloos, afgeknip en dan op ʼn hoop gegooi word – is dit nie ʼn onnodige ingryping en vermorsing nie?

Later moes ek leer dat daar ʼn goeie rede voor is – om al hoe meer en beter vrug te waarborg. Selfs belangriker nog, dit is só beplan deur ʼn fyn en bedrewe hand wat ook die proses bestuur het. Lees Verder>>

Posted in Mei

Tuis in sy liefde

“Soos die Vader my liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly” (Johannes 15:9-10).

“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet” (Johannes 15:12).

Om in Christus en in sy woorde te bly is uiteindelik om in sy liefde tuis te kom. Lees Verder>>

Posted in Mei

Prewelend, dag en nag

“Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte” (Johannes 15:5).

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).

Om ʼn vrugbare lewe in Christus te hê is allereers God se werk waardeur God as die genadige en vrygewige boer ons inplant in die ware wingerdstok, wat Christus is.

Om in Christus te wees, soos lote in ʼn wingerdstok, beteken nie ons bly passief nie. Inteendeel. Om in Christus te bly bring ʼn eie verantwoordelikheid mee. Dit beteken allereers ons sal toesien dat sy woorde in ons bly (Johannes 15:7) of, soos Paulus dit stel, “dat die woord van Christus oorvloedig in ons sal woon” (Kolossense 3:16). Lees Verder>>

Posted in Mei

Genaelstring aan Hom

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer” (Johannes 15:1).

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly” (Johannes 15:9).

Om in Christus te bly en só ʼn vrugbare lewe te geniet, behels ʼn werklikheid wat ons nie uit eie krag kan bewerk nie.

Dit beteken nie dat ons op ʼn dag Jesus se voorbeeld begin navolg nie. Om Jesus se goeie voorbeeld na te volg, vloei wel voort uit ons gemeenskap met Hom, maar bring nie noodwendig hierdie gemeenskap tot stand nie. Lees Verder>>

Posted in Mei

Bly in My!

“As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Johannes 15:7).

In Johannes 15:1-8 hoor ons dat ons lewe bestem is om vrugbaar en vol vreugde te wees.

Daarmee saam ontdek ons die diepste geheim daartoe.

Dit is dat ons, soos lote aan ʼn wingerdstok, in noue verbondheid en gemeenskap met Christus sal leer leef. Buite dié gemeenskap, so waarsku Jesus, loop ons gevaar om te verdroog en tot niet te gaan, soos lote wat afgesny is van die wingerdstok. Lees Verder>>

Posted in Mei

Soos goeie wyn

“My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is” (Johannes 15:8).

“Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed” (Johannes 10:10).

Een van die groot misverstande ten opsigte van godsdiens is dat dit noodwendig die mens se vryheid inperk of vernietig.

En só die spontane vloei van ons lewe aan bande lê, selfs ons vreugde in die proses demp. Lees Verder>>

Posted in Mei
1 2 3 11