Die deug van gasvryheid

Jy moet ook die vreemdeling liefhê, want jy was self ‘n
vreemdeling in Egipte (Deuteronomium 10:19).

Help die medegelowiges in hulle nood en lê jou toe op gasvryheid (Romeine 12:13).

Gasvryheid, daardie spontane gewilligheid om voortdurend met sorg en vriendelikheid jou lewe én huis oop te maak vir vriend en vyand, huisgenoot en vreemdeling, bly een van die groot deugde en opdragte van die Christelike lewe.

Lees verder >>

Posted in Mei

Dít is tog genoeg!

Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is,
gevat en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die
boom geëet terwyl hy hulle bedien het (Genesis 18:8).

In sy boek, “Report to Greco”, verhaal die skrywer, Nikos Kazantzakis, verskeie boeiende episodes uit sy lewe.

Almal is eg menslik en bevat wonderlike en kosbare lewenslesse.

Lees verder >>

Posted in Mei

Óns is nie weg nie!

As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie…! Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! (Psalm 27:13-14).

In sy outobiografiese boek, “Report to Greco”, vertel die bekende skrywer, Niko Kazantzakis, van sy jeugjare in Kreta en hoe swaar die mense dikwels gekry het.

Ook hoe hulle met durf en waardigheid allerlei rampe en terugslae oorleef het.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Ander weg

Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep:
“Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie” (Handelinge 7:60).

In skerp kontras met Psalm 137 waar die verontregte digter na weerwraak en vergelding soek, staan die verhaal van Stefanus, die eerste Christen-martelaar.

Handelinge 7:54-60 handel oor Stefanus se steniging. Dit skets ‘n harde toneel vol siedende haat en woede.

Lees verder >>

Posted in Mei

Sodat ons dit eg kan deurleef

Gelukkig is hy wat jou babatjies gryp en teen ‘n klip verbrysel (Psalm 137:9).

Onlangs verwoord ‘n vrou iets wat baie gelowiges voel.

Dit is dat sy moeilik aan die Ou Testament verteer.

“Dit is darem net té wreed. Behalwe dat die boek praat van ‘n God wat straf, gaan dit ook oor mense wat gedurig weerwraak soek, selfs bid vir hulle vyande se ondergang. Lees maar net Psalm 59 vers 11 en verder.

Lees verder >>

Posted in Mei

Om mekaar te bekoor en tuis te bring

Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie (Filippense 1:3).

Onlangs by ‘n retraite ontmoet ek ‘n Anglikaanse kollega wat ‘n jaar gelede sy bediening in ‘n nuwe gemeente begin het.

Toe ek hom vra hoe dit gaan, begin sy oë blink en praat hy opgewonde.

Lees verder >>

Posted in Mei

‘n Vroeë lewensles

Die liefde vergaan nooit nie (1 Korinthiërs 13:8).

Dit is ‘n groot seën as mens ‘n vroeg in jou lewe reeds belangrike lewenslesse of -waarhede kan leer en waardeer.

Soos ‘n goeie vriend wat reeds as kind by sy ma geleer het om alle mense te respekteer. En dit toe vir ‘n kort tydjie as jong ingenieur vergeet het. Totdat hy uit ’n onverwagse oord weer daaraan herinner is.

Lees verder >>

Posted in Mei

Dit vra dissipline en toewyding

Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die Skrif voor te lees,
te preek en onderrig te gee (1 Timoteus 4:13).

Om die beloftes van God, soos wat dit in die boeke en verhale van die Bybel neerslag gevind het, te onthou sodat ons in ons geloof versterk kan word, kom nie vanself nie.

Dit vra ‘n bepaalde dissipline en toewyding.

Lees verder >>

Posted in Mei
1 9 10 11 12