Die boodskap van ‘n waterdruppel

Hy laat alle mensewerk tot stilstand kom sodat alle mense sy werk kan leer ken (Job 37:7).

Vanweë ons besige lewe, is dit geensins vanselfsprekend dat ons oë oop is vir God se gawes wat ons elke dag in die natuur tegemoet tree nie.

Dikwels moet ons wakker gemaak, ja, selfs wakker geskók word om dit raak te sien.

Soos onlangs met ‘n vriend van my gebeur het. Hy het weer, soos dikwels gebeur, half laat en in groot haas by sy werk opgedaag. Dit was toe hy uit sy motor klim en homself gereed maak om na sy kantoor toe te beweeg, dat die onverwagse gebeur: Hy het skielik iets yskouds op sy voorarm voel val. Lees verder>>

Om die misterie binnegelei te word

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! (Romeine 11:33).

Baie gelowiges voel nie heelpad gemaklik met die hedendaagse nadruk op die belangrikheid van voller bewussyn (“mindfulness”) nie, oftewel om eg teenwoordig te wees.

Onlangs weer merk iemand teenoor my op dat dit net ‘n nuwe sielkundige gril of mode is. Dit behels eenvoudig oefening in menslike verbeelding – so stel hy dit – wat hom nie veel aanstaan nie. Lees verder>>

As die gordyn lig

Daarop het hy gesê: “Of hy ‘n sondaar is, dít weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek” (Johannes 9:25).

‘n Paar jaar gelede het ek die voorreg gehad om die bekende Franciskaanse priester en skrywer, Richard Rohr, op ‘n toer in die omgewing van Stellenbosch te begelei.

Ons reis in die wynlande het ‘n boeiende gesprek oor kerk en politiek, geloof en hedendaagse skeptisisme geword. In die proses het ons ook vrymoedig verhale uitgeruil oor ons eie werk, ook oor God se bystand en seën in ons lewe. Lees verder>>

Om jouself in iets groters te verloor

Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien (Job 42:5).

In sy pryswennerboek oor ‘n aardse spiritualiteit getitel “Waar op dees aarde vind mens God?” maak die skrywer, Ernst Conradie, ‘n belangrike uitspraak.

Dit lui: “Ons gaan die skepping alleen verstaan vanuit ‘n ontmoeting met die Skepper. ‘n Mens kan jouself net vind as jy jouself verloor in dit wat groter is as jyself.” Lees verder>>

Om die misterie binnegelei te word

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! (Romeine 11:33).

Baie gelowiges voel nie heelpad gemaklik met die hedendaagse nadruk op die belangrikheid van voller bewussyn (“mindfulness”) nie, oftewel om eg teenwoordig te wees.

Onlangs weer merk iemand teenoor my op dat dit net ‘n nuwe sielkundige gril of mode is. Dit behels eenvoudig oefening in menslike verbeelding – so stel hy dit – wat hom nie veel aanstaan nie. Lees verder>>

Babette se fees

Toe het hulle begin feesvier (Lukas 15:24).

Wat gesonde eetgewoontes – dit is daardie langsamer en meer bewuste eet en genieting van goeie kos – alles aan ‘n mens kan doen, is nêrens duideliker te sien as in die film “Babette’s Feast” nie.

Natuurlik is die film, gebaseer op die bekende Deense skrywer Karen Blixen se pittige kortverhaal, allereers ‘n lofsang op die befaamde kunstenaarskap van Babette, die stil Franse vrou wat op haar dag ‘n voorste kok in een van Parys se beste restaurante was. Haar besonderse kookkuns was destyds wyd bekend en gesog. Lees verder>>

Die stil wonder van lekker kos

Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien (Gen 18:8).

ʼn Goeie voorbeeld van hoe mense uit voeling kan raak met die hede en onbewustelik in sekere ou en ongesonde lewenspatrone kan vasval, het met ons eetgewoontes te make.

Tereg wys die skrywer John-Kabat Zinn daarop dat as daar een aktiwiteit is waarby al die mens se sintuie betrokke is, dit is wanneer ons eet. En tog, voer hy aan, eet die meeste mense sonder enige sterk bewussyn hiervan. Lees verder>>

Die voorportaal tot dieper bewussyn

Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en die lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ʼn lewende wese geword het (Gen 2:7).

Mimi is ʼn kollega met die gawe om mense in stilte te begelei.

Só help sy dié wat oormatig vermoeid en belas is om tot rus te kom en vollediger by hulleself teenwoordig te wees.

Om mense by dié punt uit te bring, begin sy gewoonlik om hulle van hulle asemhaling bewus te maak. Want om bewustelik te voel hoe die lug jou neus, lugweë en longe binnestroom, is gewoonlik die begin van, ja, die eerste stap tot aankoms in die hede. In dié sin is ons asemhaling die voorportaal tot ʼn lewe van groter en voller bewussyn. Lees verder >>

Om vas te val in die verlede

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur (Jes 43:19).

Volgens geleerdes is daar ʼn tweede klassieke struikelblok wat verhoed dat ons vry en sinvol in die hede teenwoordig is en leef.

Dit is ʼn nostalgiese ontvlugting na en ʼn ongesonde koestering van ons verlede.

Hoe goed verstaan ons nie so ʼn reaksie nie! Wanneer die spanning en aaklighede van die hede ondraaglik word, is die verlede dikwels ʼn logiese en salige toevlug vir ons gedagtes en verbeelding. Continue reading

Wanneer die kommer en angs ons verlam

“Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle Hemelse vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?” (Matt 6:26).

Volgens kenners is daar allerlei struikelblokke wat ons kan keer om eg teenwoordig te wees en só ʼn meer bewuste, gesonde en sensitiewe lewe te geniet.

ʼn Eerste struikelblok is vrees en bekommernis oor die toekoms.

Sulke bekommernisse kan ons bewussyn so oorspoel, ons gedagtes so vertroebel en oorheers dat ons nie meer in staat is om helder en nugter te dink nie. Lees verder >>

1 98 99 100 101 102 113