‘n Kerfeesvoorneme

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).

Iemand opper onlangs dié ontstellende vraag ten opsigte van die broosheid van ons huidige sosiale en politieke bestel: “Verkeer Suid-Afrika op die rand van ‘n afgrond, of (erger nog) is ons land besig is om te versink in ‘n donker gat waaruit ons nooit weer sal kom nie?”

Natuurlik sal net die tyd ons leer waarheen alles loop.

Wat wel duidelik is, is dat ons tans ‘n gevaarlike verval van goeie en beproefde waardes beleef – ‘n verskynsel wat niks goeds vir ons toekoms inhou nie. Wie dit byvoorbeeld daagliks op ons paaie waag, sien dit oop en bloot: die gebrek aan eerbied, onverskilligheid en traak-my-nie-agtigheid. Lees verder>>

Van depressie na ekspressie

‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput (Spreuke 17:22).

Meeste geleerdes stem saam dat depressie vandag ‘n veel groter probleem as vroeër jare is en meer wyd verspreid.

Hierin speel die druk en spoed van ons huidige prestasie- en konsumpsiekultuur natuurlik ‘n groot rol. Dit is byna asof baie mense se fisiese en emosionele raamwerk net nie sterk en gesond genoeg is om die veelvuldige aansprake van ons moderne kultuur sinvol te hanteer en te verwerk nie.

En dan is die uitkoms voorspelbaar: Een of ander tyd knak hulle onder die onophoudelike druk. Lees verder>>

‘n Oopgeskeurde hemel

Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal (Markus 1:10).

Soos ons reeds vroeër gehoor het, word die gees van Advent goed verwoord deur die versugting van Jesaja in hoofstuk 64.

Eers hoor ons hom kla oor die volk se sondes (v 5-7) – waarná hy pleit dat die Here nie vir altyd kwaad sal wees nie (v 9); dat God sal onthou dat God hulle gevorm het (v 8).

In dié konteks hoor ons sy diepste versugting: “As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom” (v 1). Of anders gestel: “As U maar wil ingryp en wil help!” Lees verder>>

Twee vorme van sinisme

Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie (1 Timoteus 6:17).

Die nuutste boek van Dirkie Smit, “Om te leef asof nie” (Bybelkor) – opgedra aan sy gestorwe vriend, Russel Botman – is ‘n skatkis van kleurryke verhale, treffende waarhede en fyn, maar belangrike, onderskeidings.

Een baie ter sake onderskeiding is dié tussen twee vorms van sinisme. Lees verder>>

‘n Mooi kersgeskenk

Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! (Psalm 119:9).

Soek u nog na ‘n mooi kersgeskenk?

Die bekende skrywer en teoloog, Dirkie Smit, se aangrypende nuwe boekie “Om te leef asof nie” (uitgegee deur Bybelkor), kan dalk net die ding wees.

Die boek is allereers meditasies, opgedra aan sy vriend en kollega van baie jare – die eertydse rektor van Stellenbosch, Russel Botman wat onlangs onverwags oorlede is.

Maar die boek is ook bedoel vir mense soos ons. Lees verder>>

Onthou tog Here!

Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here … onthou tog, ons is almal u volk (Jesaja 64:9).

Die versugting dat God die hemel moet skeur en moet afkom, word nie net deur die volk se besef van sonde en ellende gemotiveer nie (Jes 64:6-7).

Dit word veral ontsluit deur die hardnekkige hoop en vertroue dat God hulle nie sal vergeet nie. En daarom ook sal vergewe.

Daarvoor bid Jesaja namens die volk, daarop beroep Hy hom in dié tyd van lyding en ellende. Dat God tog sal onthou – sal onthou dat hulle sy volk is (Jes 64:9) en Hy hulle Vader, dat Hy hulle gemaak het, ja, soos klei gevorm het (Jes 64:8). Lees verder>>

Oorgelaat aan onsself

“Daar is niemand wat tot U om hulp roep nie, niemand wat sy krag in U soek nie” (Jesaja 64:7).

Solank ons gewete ons nog pla en ons na God bly roep – al is dit ook met skryende klagtes en versugtinge – is daar nog hoop.

By Israel het hierdie afhanklikheid van God, die onrus en die soeke na God se troosvolle nabyheid, krag en hulp, op ‘n stadium totaal verdwyn.

Hoor net hoe kla Jesaja: “Daar is niemand wat tot U om hulp roep nie, niemand wat sy krag in U soek nie” (Jes 64:7). Lees verder>>

Om eerliker te leef

Ons beste dade is soos vuil klere (Jesaja 64:6).

Advent is ook ‘n tyd van eerlike selfondersoek.

Want die chaos en onreg wat ons daagliks omring, het geensins uit die lug geval nie. Dit is die gevolg van sonde, die vrug van mense se verkeerde keuses, hulle oneerlike bedoelings, bose planne en kwade gedrag.

Hieroor draai Jesaja geen doekies om nie: “Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere, ons is almal soos verdroogde blare.”

Dit wil sê: leeg, nutteloos, misbaar, verganklik, ‘n verleentheid! Lees verder>>

‘n Tyd van versugting

As U maar die hemel wou oopskeur en afkom (Jesaja 64:1).

Ons het die afgelope naweek Advent begin vier.

Advent is ‘n tyd van versugting en verlange dat God tog sal kom en die onreg en chaos van ons wêreld sal opruim, ja, dat God ons lewe as individue, maar ook as gemeenskap, sal vernuwe.

Soos Jesaja, verlang ons tydens Advent: “As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom.” In dié tyd roep ons: “Kom af soos vuur, ja, brand en vernietig die kwaad, die onreg, die leuen, die gierigheid.” Lees verder>>

‘n Christendom sonder krag

Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie (2 Timoteus 3:5).

Dit het my nog altyd gepla dat, terwyl 80 persent van Suid-Afrika hulleself as Christene beskou, ons in ‘n land woon waar misdaad en korrupsie hoogty vier.

‘n Mens kan nouliks die indruk vermy dat die Christendom, ondanks sy getalle, geen noemenswaardige invloed op ons samelewing het nie.

Waarom is dit so? Miskien, kom ons luister, kan die gelykenis van die bruilof in Matteus 22:1-14 ons ‘n leidraad bied. Lees verder>>

1 102 103 104 105 106 121