Om die misterie binnegelei te word

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! (Romeine 11:33).

Baie gelowiges voel nie heelpad gemaklik met die hedendaagse nadruk op die belangrikheid van voller bewussyn (“mindfulness”) nie, oftewel om eg teenwoordig te wees.

Onlangs weer merk iemand teenoor my op dat dit net ‘n nuwe sielkundige gril of mode is. Dit behels eenvoudig oefening in menslike verbeelding – so stel hy dit – wat hom nie veel aanstaan nie. Lees verder>>

Babette se fees

Toe het hulle begin feesvier (Lukas 15:24).

Wat gesonde eetgewoontes – dit is daardie langsamer en meer bewuste eet en genieting van goeie kos – alles aan ‘n mens kan doen, is nêrens duideliker te sien as in die film “Babette’s Feast” nie.

Natuurlik is die film, gebaseer op die bekende Deense skrywer Karen Blixen se pittige kortverhaal, allereers ‘n lofsang op die befaamde kunstenaarskap van Babette, die stil Franse vrou wat op haar dag ‘n voorste kok in een van Parys se beste restaurante was. Haar besonderse kookkuns was destyds wyd bekend en gesog. Lees verder>>

Die stil wonder van lekker kos

Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien (Gen 18:8).

ʼn Goeie voorbeeld van hoe mense uit voeling kan raak met die hede en onbewustelik in sekere ou en ongesonde lewenspatrone kan vasval, het met ons eetgewoontes te make.

Tereg wys die skrywer John-Kabat Zinn daarop dat as daar een aktiwiteit is waarby al die mens se sintuie betrokke is, dit is wanneer ons eet. En tog, voer hy aan, eet die meeste mense sonder enige sterk bewussyn hiervan. Lees verder>>

Die voorportaal tot dieper bewussyn

Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en die lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ʼn lewende wese geword het (Gen 2:7).

Mimi is ʼn kollega met die gawe om mense in stilte te begelei.

Só help sy dié wat oormatig vermoeid en belas is om tot rus te kom en vollediger by hulleself teenwoordig te wees.

Om mense by dié punt uit te bring, begin sy gewoonlik om hulle van hulle asemhaling bewus te maak. Want om bewustelik te voel hoe die lug jou neus, lugweë en longe binnestroom, is gewoonlik die begin van, ja, die eerste stap tot aankoms in die hede. In dié sin is ons asemhaling die voorportaal tot ʼn lewe van groter en voller bewussyn. Lees verder >>

Om vas te val in die verlede

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur (Jes 43:19).

Volgens geleerdes is daar ʼn tweede klassieke struikelblok wat verhoed dat ons vry en sinvol in die hede teenwoordig is en leef.

Dit is ʼn nostalgiese ontvlugting na en ʼn ongesonde koestering van ons verlede.

Hoe goed verstaan ons nie so ʼn reaksie nie! Wanneer die spanning en aaklighede van die hede ondraaglik word, is die verlede dikwels ʼn logiese en salige toevlug vir ons gedagtes en verbeelding. Continue reading

Wanneer die kommer en angs ons verlam

“Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle Hemelse vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?” (Matt 6:26).

Volgens kenners is daar allerlei struikelblokke wat ons kan keer om eg teenwoordig te wees en só ʼn meer bewuste, gesonde en sensitiewe lewe te geniet.

ʼn Eerste struikelblok is vrees en bekommernis oor die toekoms.

Sulke bekommernisse kan ons bewussyn so oorspoel, ons gedagtes so vertroebel en oorheers dat ons nie meer in staat is om helder en nugter te dink nie. Lees verder >>

As die motore stol

Julle krag lê in stil wees en vertroue hê (Jes 30:15).

Hoe sieldodend en selfs gevaarlik ʼn onnadenkende lewe kan wees – een waarin jy outomaties en sonder bewussyn van die onmiddellike hede en sy eise voortgedryf word – word duidelik geïllustreer deur ʼn tragiese vliegongeluk enkele jare gelede.

Dié wat in sulke sake belangstel, sal onthou hoe ʼn Franse vlug eendag geheimsinnig verdwyn het en eers ná twee jaar op die bodem van die see gevind is. Die ondersoek het ʼn tragiese, maar fassinerende storie onthul. Lees verder >>

Tyd om wakker te word

Die uur is daar dat julle uit die slaap moet wakker word (Rom 13:11).

Daar is ook ʼn ander rede waarom ons eg teenwoordig moet wees, dit wil sê, meer bewus moet wees van alles wat elke dag in en rondom ons gebeur.

Dit is dat meeste mense, sonder dat hulle dit besef, ʼn soort afgeskakelde lewe leef. Party kenners verwys hierna as ʼn lewe waarin jy, terwyl jy liggaamlik wakker is, emosioneel en geestelik slaap; jy is nie meer oop en ontvanklik vir dit wat die goeie Skepper hier en nou vir jou aanbied nie; jy sien nie meer die uitdagings of geleenthede van die oomblik raak nie. Lees verder >>

Deel van ʼn heilige netwerk

Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ’Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’” (Matt 22:37-39).

Waarom skat baie mense en kenners vandag die belangrikheid om bewustelik in die hede te leef en só eg teenwoordig te wees, so hoog?

Allereers is dit belangrik omdat ons op dié manier nader aan alles in en rondom ons kan kom. Hierdie “alles” sluit natuurlik allereers ons eie gedagtes en emosies in, maar veral ook die bestaan van ander mense, die aarde en uiteindelik die godheid. Lees verder >>

Die hóé van my teenwoordigheid

By U, Here, skuil ek (Ps 31:2).

Om afwesig te wees, dit wil sê, om nie ten volle teenwoordig in die hede te leef nie, beteken natuurlik nie ons is sonder enige bewussyn nie.

Natuurlik is ons altyd van iets bewus. Vanaf die oomblik dat ons in die oggend ontwaak tot wanneer ons gaan slaap, is daar ʼn stroom gedagtes wat gedurig deur ons kop vloei – van herinneringe, drome en planne tot afsprake.

Die groot en belangrike vraag is na inhoud van hierdie gedagtes. Anders gestel, na die kwaliteit van my teenwoordigheid by mense en dinge, ook van my as gelowige voor God. Lees verder >>

1 106 107 108 109 110 121