Wat van egskeiding?

Dit alles sê ek vir julle eie beswil. Ek wil julle nie aan bande lê nie, maar ek wil hê julle moet in eerbaarheid lewe en in onverdeelde toewyding aan die Here (1 Korinthiërs 7:35).

Onlangs vra ‘n bekommerde ma my of egskeiding vir mense wat hulleself gelowiges noem, geoorloof is.

‘n Egpaar, naby-familie van haar, het ná jare van twis en pynlike kwetsing, sodanig van mekaar vervreem geraak dat egskeiding nou na die enigste uitweg lyk. En dié gelowige ma wil wéét, want sy voel haarself verantwoordelik. Lees verder>>

‘n Strop wat bevry

Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar deur die liefde (Galasiërs 5:13).

‘n Vroom medestudent het altyd beweer dat die goeie God net één mens as vaste maat of huweliksgenoot vir jou bedoel het.

En vir daardie mens, so het hy verder geglo, moet jy in die loop van jou lewe biddend op die uitkyk wees. Hy of sy is vir jou bestel. Lees verder>>

Die gevaar van ‘n romantiese ideaal

Wat die mens het, is beter as wat hy begeer (Prediker 6:9).

‘n Gevaar wat gedurig dreig om ons vaster verhoudings, ook die huwelik, te ondergrawe, is wat James Hollis “die romantiese ideaal of mite” noem.

Dit is daardie droom of wens wat meeste mense heimlik koester, dat daar iewers iemand rondloop wat nommerpas vir jou is; iemand wat jou diepste behoeftes sal bevredig, jou felste eensaamheid sal besweer, jou nuwe selfvertroue sal gee en jou blywend sal versorg. Lees verder>>

‘n Storm in die hawe

Sy (Mikal) het koning Dawid gesien, terwyl hy spring en
ans voor die Here en sy het hom in stilte verag (2 Samuel 6:16).

Terwyl die huwelik ‘n veilige hawe in tye van eensaamheid en storms moet wees, ons moet bemagtig om vryer met ander om te gaan, weet ons dat dit nie altyd die geval is nie.

Baie huwelike, veral in ons tyd, verkeer onder groot druk en spanning. Gevolglik gebeur presies die teenoorgestelde. Dit word ‘n storm in die hawe, ‘n onstuimige verhaal wat, in plaas van vertroue kweek en ons tot groter diensbaarheid inspireer, hierdie deugde juis ondermyn. Lees verder>>

‘n Ruimte vir ontmoeting

Josef het sy pa en broers in Rameses laat woon … Hy het sy pa en broers,
sy hele familie met kinders en al, van kos voorsien (Genesis 47:11-12).

BvV_banner_test33

Behalwe dat ‘n gelukkige huwelik ‘n tuiskoms, ja, ‘n veilige hawe in tye van eensaamheid en storms bied, vervul dit natuurlik ook ander funksies.

Één daarvan is dat dit terselfdertyd ‘n ruimte kan bied vanwaar getroudes met groter selfvertroue, openheid en deernis na ander toe kan uitreik. Lees verder>>

‘n Hawe in ‘n stormsee

God laat eensames in ‘n huisgesin woon (Psalm 68:7)

Onlangs gebruik iemand ‘n mooi beeld om die betekenis en waarde van ‘n gelukkige huwelik te beskryf.

Sy noem dit ‘n hawe in ‘n stormsee.

Inderdaad is dit een van die belangrike en mooi funksies van ‘n huwelik – dat dit ‘n ruimte van stabiliteit en tuiskoms, van liefde en troos kan wees wanneer die lewe en werk daarbuite ons energie tap en ons moeg, gefrustreerd en dikwels dwars laat voel. Lees verder>>

‘n Tree terug

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig (Efesiërs 5:21).

In die Efesiër-brief waar Paulus dit het oor die verhoudings binne ons gesinne of families, is dit byna asof hy eers ‘n tree terug gee.

Want voor hy by die groter familie kom, daardie delikate verhouding tussen ouers en kinders, praat hy eers oor die huwelik, oor die verhouding tussen man en vrou. Lees verder>>

Die kern van ‘n Christelike gemeenskap

Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
“Eer jou vader en jou moeder” is ‘n baie belangrike gebod …
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie … (Efesiërs 6:1-2 en 4).

Iets wat ons as gelowiges dikwels vergeet, is dat die familie die mees intieme binnekring van ‘n Christelike gemeenskap of gemeente uitmaak.

Die familie is, in die woorde van ‘n bekende teoloog, die nukleus of kern van die kerk en van die gemeenskap van gelowiges. Lees verder>>

Skoonheid bring die hart tot rus

Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet,
uit die grond laat uitspruit (Genesis 2:9).

Die geur van mirre, aalwyn en kaneel deurtrek al u klere;
musiek uit u ivoorversierde paleis maak u bly (Psalm 45:9).

Onlangs in gesprek met vriende haal een van hulle ‘n ou invloedryke geestelike aan.

Dié man het op ‘n stadium geskryf: “Beauty stabilises the heart”, ietwat vry vertaal: “Skoonheid bring die hart tot rus.”

Lees verder>>

Vuurvas

As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie,
want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder (Jesaja 43:2-3).

Gister het ons verwys na die hoogste vrug van ons geestelike lewe.

Dit is om te arriveer by daardie diep innerlike en onaantasbare wete dat ons deur God se liefde en krag gedra word, en dat niks of niemand ons om dié rede kan ontwrig, ontstel, versteur of vernietig nie.

Lees verder>>

1 107 108 109 110 111 115