Wanneer die angs toeslaan

Maar ek, ek het in my angstigheid gedink ek is afgesny, weg uit u gesigsveld. Nogtans het U my smeekgebed gehoor, toe ek na U om hulp geroep het (Psalm 31:23).

Ek ken iemand wat, anders as die meeste ander mense, die wonderlike gawe het om volkome rustig te raak wanneer die een of ander krisis haar tref.

Hoe gelukkig is sy nie! Die meeste mense wat ek ken se reaksie is gewoonlik presies die teenoorgestelde. Wanneer onverwagte krisisse hulle tref, styg hulle spanningsvlak hemelhoog en die angs slaan met groot felheid toe. In so ʼn mate dat hulle maklik kop verloor en alles deur ʼn donker bril begin sien. Lees Verder>>

Posted in Mei

Oor wat belangrik is

Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word (Prediker 12:13)

Onlangs skryf iemand vir my die volgende brief om verskoning te vra oor ʼn afspraak wat hy gemis het.

“Vergewe my maar asseblief, my lewe is ietwat deurmekaar. Dikwels is dit die belangrike dinge wat agterbly en die dringende dinge wat voorrang kry. Ek wil dit graag probeer verander.” Lees Verder>>

Posted in Mei

Die uitnodiging van die Bybel

Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ʼn krag van God tot redding vir elkeen wat glo (Romeine 1:16).

In die voorwoord tot sy eietydse vertaling van die Bybel wat hy The Message noem, vertel Eugene Peterson aangrypend hoekom hy hierdie groot werk aangepak het.

Dit het begin toe hy ná ʼn kleurryke akademiese loopbaan as pastor onder gewone mense begin werk het. Daar is hy uitgedaag om die boodskap van die Bybel meer konkreet en verstaanbaar aan mense te verduidelik.

Aangrypend vertel hy dan hoe twee dinge in daardie tyd vir hom duidelik geword het. Eerstens, hoe min mense werklik die Bybel lees of verstaan. Hy skryf: Lees Verder>>

Posted in Mei

ʼn Onontginde landskap

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ʼn regte lewenswyse te kweek (2 Timoteus 3:16).

ʼn Vriend wat weet, maak die ander dag met groot stelligheid en opgewondenheid die opmerking dat ons vasteland se minerale rykdomme oneindig is.

Boonop is baie daarvan nog glad nie gekarteer of ontgin nie. Lees Verder>>

Sy woorde is genoeg

Maar hierdie wonderwerke is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (Johannes 20:31).

Die hoogtepunt van die verhaal oor die twyfelende Tomas se ontmoeting met die opgestane Jesus is wanneer hy Jesus met dié bewoë uitroep herken: “My Here en my God!”

Met dié woorde erken en aanbid Tomas nie net vir Jesus as Here van sy lewe nie, maar hy gee hom ook opnuut in geloof oor aan Jesus se sorg en liefde. Hy bely: “Van nou af is my lewe weer in u hande. U is my toevlug en my hoop, want sonder U kan ek nie leef nie.” Lees Verder>>

Posted in Mei

Wees gelowig!

Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig” (Johannes 20:27).

Die verhaal oor die ontmoeting tussen Jesus en die twyfelende Tomas bevat groot troos.

Dit help ons onder meer om nie onnodig skuldig of sleg te voel wanneer ons op ʼn dag, soos Tomas, in ons gemoed allerlei twyfelvrae ontdek nie. Gelowiges, so herinner hierdie verhaal ons, is nooit vry van twyfel nie en moet eerlik daaroor wees.

Tog, en hieraan herinner die Bybel ons ook, kan twyfel gevaarlik wees. Want sien, ʼn mens kan vasval in twyfel, selfs daarop verlief raak. En dit dan deel maak van ʼn soektog wat nooit eindig nie. ʼn Soort eerlikheid waarop jy heimlik trots is en wat die kiem van ongeloof in hom omdra. Lees Verder>>

Posted in Mei

Suinig met uitroeptekens

Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle (Johannes 20:26).

Die verhaal van die twyfelende Tomas bly om verskillende redes fassinerend en eietyds.

Eerstens roep dit hierdie vraag na vore: Hoe het dit gebeur dat ʼn getroue volgeling van Jesus, soos Tomas, in Hom kon twyfel? En dan meer algemeen gestel: Waar kom twyfel vandaan? Lees Verder>>

Posted in Mei

So verarm ons onsself

Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe (Efesiërs 4:32).

Ons mooi land is bekend vir sy vriendelike mense.

Buitelandse besoekers verwys dikwels daarna – hoe hartlik en vriendelik hulle in winkels, hotelle, restaurante, banke en elders ontvang en bedien word. Lees Verder>>

Net twee reëls

“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee” (Eksodus 20:12).

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe (Efesiërs 6:14).

ʼn Spesiale vriendin vertel onlangs tydens ʼn gesprek oor die opvoeding van haar kinders dat sy altyd net twee reëls gevolg en aan hulle voorgehou het.

Die eerste was dat hulle hulle ma te alle tye moes respekteer. Dit was haar oortuiging dat wie geleer het om hulle ma as die eerste vrou in hulle lewe te respekteer, dit makliker sou vind om daarna alle ander mense met respek en eerbied te behandel. Lees Verder>>

Pe-sóónlik, Meneer!

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly” (Johannes 15:9).

Daar is ʼn grappige storie oor ʼn boemelaar wat op ʼn dag, nadat hy weer sy gebruiklike aalmoes op straat gaan vra het, met die volgende vraag gekonfronteer is.

ʼn Lid van die een of ander evangeliese organisasie het só op sy versoek gereageer: “Ek sal jou help, maar sê my eers: Ken jy die Here?”

Waarop die boemelaar blitsvinnig, sonder ʼn oogknip of sweempie twyfel, geantwoord het: “Pe-sóónlik, Meneer!” Lees Verder>>

1 2 3 4 98