Reëls vir die winter

“Luister hierna, Job, staan stil en dink na oor die wonderdade van God” (Job 37:14).

Nie almal het die voorreg om in die wintertyd af te skakel, die kantoordeur agter hulle toe te sluit en weg te gaan nie.

Tog sit daar in hierdie oorgang van die seisoene, wanneer die meeste plante hulle blare afgooi, baie mense met vakansie gaan en die koue ons na binne dryf, die roep om stadiger te leef. Om hierdie tyd te gebruik om dieper te ontspan. En so iets van ons beter, geduldiger en liefdevoller self te herwin. Lees Verder>>

Bly in My

“Julle moet in My bly en Ek in julle” (Johannes 15:3).

Iewers in sy vele geskrifte sê Karl Barth, die bekende Switserse teoloog, dat Jesus uiteindelik net een ding van sy kinders vra.

Dit is: Bly in My!

Maar wat presies beteken dit om te bly in Jesus, ʼn man wat 2 000 jaar gelede geleef het? Lees Verder>>

Om siekte weg te stap

Toe die rooidag uitkom, het Samuel al na Saul op die dak geroep: “Staan op! Ek wil ʼn ent met jou saam stap” (1 Samuel 9:26).

Søren Kierkegaard, die bekende filosoof, was daarvoor bekend dat hy baie lief was vir stap. En dat hy elke dag die strate van Kopenhagen, waar hy gewoon het, op dié manier verken het.

Sy liefde vir stap het aangesluit by ʼn diep oortuiging, ʼn mens sou amper kon sê ʼn filosofie, oor die waarde van stap. Dit het hy soos volg uitgedruk: Lees Verder>>

Soos ʼn weerligstraal

Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ʼn lig uit die hemel op hom gestraal (Handelinge 9:3).

Groot insigte en die gepaardgaande wendinge of veranderinge in ons lewe wat daaruit voortvloei, kom dikwels in een onverwagte oomblik na ons toe.

En ons moet daarvoor op die uitkyk bly – dit is deel van die groot avontuur van die lewe. Lees Verder>>

Die geheim van egte lewe

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief (1 Johannes 3:14)

Dit is merkwaardig, maar tog nie ongewoon nie, dat die belofte van egte lewe in die Bybel direk verbind word aan die uitnodiging om ander lief te hê.

Trouens, hoe meer ons die kuns bemeester om spontaan met ander mense, ook met die vreemdeling en die onbekende, om te gaan en hulle te leer liefkry, hoe meer begin ons deel kry aan wat die Bybel “die ware lewe” noem. Lees Verder>>

Dit kos so min

Wees goedgesind teenoor alle mense (Romeine 12:17).

Een van die vrugte van die Heilige Gees se werk in ons lewe is vriendelikheid (Galasiërs 5:22).

Die implikasie hiervan is dat ons, soos Paulus ons in Romeine 12:17 vermaan, goedgesind en daarom ook vriendelik teenoor alle mense behoort te wees.

Om dit reg te kry is egter nie altyd so maklik nie. Mense, veral dié wat van jou verskil of wat soveel anders is as jy, kan jou maklik irriteer of afstoot. Ander kan jou openlik afknou of te na kom. Dan kom die glimlag en die vriendelikheid maar moeilik. Lees Verder>>

ʼn Bron van blydskap

“Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore en ek het hom teruggekry.” Toe het hulle begin feesvier (Lukas 15:24).

Vanoggend lees ek hierdie aangrypende waarheid …

Terwyl ons wegdwaal van God af, selfs in so ʼn mate dat ons totaal van God vergeet, bly die Bybelse boodskap waar dat God steeds, ja, op hierdie oomblik, na ons bly soek. Lees Verder>>

Gebed as versugting

Die Gees staan ons in ons swakheid by; ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie (Romeine 8:26).

In Romeine 8 herinner Paulus ons daaraan dat nie alleen die skepping rondom ons sug in die pyne van afwagting nie …

Ons wat reeds die Gees as eerste gawe ontvang het, ons sug ook. Lees Verder>>

Kom salf die skepping

Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting (Romeine 8:22).

Paulus se uitspraak in Romeine 8:22 dat die hele skepping sug in die pyne van verwagting, presies soos ʼn vrou wat in barensnood verkeer, is in vele opsigte profeties.

Dit klop met wat ons vandag van God se goeie skepping rondom ons sien en ervaar.

In ʼn mooi boek oor die waarde van meditasie herinner die skrywer Johannes de Villiers ons op ʼn ontstellende manier daaraan dat ons vandag nie net ʼn tydelike natuurkrisis beleef nie, maar die daadwerklike en tragiese uitwissing van lewe op aarde. Hy stel dit soos volg: “Ek oordryf nie. Ons stuur nie meer op ʼn natuurramp af nie; ons is reeds midde-in die grootste uitwissing van lewe op aarde in 65 miljoen jaar … Teen 2050 gaan daar meer plastiek as vis in die see wees.” Lees Verder>>

Vry maar sugtend

Maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het (Romeine 8:23).

In Romeine 8 is daar ʼn oorgang wat die wenkbroue kan laat lig.

Paulus spring in hierdie brief weg en vertel in sewe hoofstukke hoe God in Christus die mag van die sonde en die dood oorwin het. Sodat ons nou – en hieroor jubel Paulus in Romeine 8:1-17 – met sekerheid deur sy Gees kan weet dat ons vrygemaakte kinders van God is. Lees Verder>>

1 2 3 4 102