Hoogheiligheid

Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet (Pred 5:17).

ʼn Ou kerkvader wou hom tydens die Middeleeue heeltemal aan die sondige wêreld onttrek. Toe bou hy vir hom ʼn huisie op ʼn paal. Kos en water moes daagliks letterlik na hom toe opgekatrol word. Hoog bo die aarde, daar op sy stellasie, as’t ware net onder die hemel, het hy gemeen om heilig te word.

Nee! God plaas ons nie op pale bo die aarde nie. Hy het die aarde gemaak en gesê: Dit is goed (Gen 1:4 en verder). God wil hê ons moet op hiérdie aarde woon. Meer nog, Hy wil hê ons moet die aarde, die lewe, geniet! Dit is presies wat die Prediker, nogal die skynbare pessimis, sê: “Ek het … iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld … God gee aan ʼn mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is ʼn gawe van God. So ʼn mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur, so vol is hy van die blydskap wat God gee” (Pred 5:17-19). Lees Verder>>

ʼn Heilige materialisme

“Gee ons vandag ons daaglikse brood” (Matt 6:11).

Daar is minstens twee maniere waarop ʼn mens die skepping en daarom ook die gawes van God kan beskou. Aan die een kant is daar die onheilige materialisme van die ongelowige wêreld. Dáár gaan dit oor meer en mooier, nie oor die dankbare gebruik van God se gawes nie. Dit gaan oor ʼn verbruikersmentaliteit, oor die blote versadiging van egosentriese behoeftes. Ons ding mee om in die beste woonbuurte te woon, ons kinders na die beste skole te stuur en die mooiste of duurste motor(s) te besit. Lees Verder>>

Afgodsfabriek

… hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien (1 Tess 1:9).

Dit was Calvyn wat die mens se hart ʼn afgodsfabriek genoem het. Dag ná dag verskyn daar nuwe afgode op die voerband van dié fabriek. Massaproduksie. Dis die één bedryf wat nie deur die stygende inflasiekoers, stakings of rasionalisering geraak word nie. En die materiaal waarvan die afgode gemaak word? God se goeie skepping! Lees Verder>>

God se luukse

As ek u hemel aanskou … wat is die mens dan? (Ps 8:4-5).

Die heelal het nie toevallig tot stand gekom nie. Dit het alles begin toe God lewe, álles, uit niks geskep het. God se skeppingsdaad was iets onvoorstelbaar wonderliks: Met sy “vingers”, sê Psalm 8:4, het God die hemel en die aarde gemaak, die son, die maan en die sterre; ruimte, krag, tyd, lig; die diere, die mense. Lees Verder>>

Mense agter maskers

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my (Ps 139:1).

Voor God probeer ons tevergeefs agter ʼn masker wegkruip.

God se almag beteken dat Hy ook alwetend en alomteenwoordig is. Hy sien dwarsdeur ons. Hy ken ons ware self. Ons hele lewensloop is oop en bloot voor Hom: ons sit en staan, ons kom en gaan, ons reisplanne en verblyfplekke, al die paaie waarop ons ons bevind, al die draaie wat ons elke dag maak. Hy weet watter gedagtes ons gaan dink nog voordat hulle by ons opkom. Hy is bewus van die woorde wat ons gaan uitspreek nog voordat ons hulle formuleer. Hy sluit ons in van alle kante, Hy neem ons in besit! Luther het eenmaal gesê: “God is nader aan ons as ons hemp of rok.” Lees Verder>>

Verbod op God

Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle (Ps 2:4).

Eendag was daar ʼn magtige koning wat alle godsdiens in sy koninkryk met wortel en tak wou uitroei. Hy wou daarmee probeer “bewys” dat hy die groot koning is, en nie God nie. Toe vaardig hy ʼn bevel uit dat God, op las van die koning, verbied word om enige wonderwerke in daardie land te doen. Dié proklamasie is oral in die koninkryk gehoor. Deur die hele land is dit teen mure, bome en kennisgewingborde opgeplak … Lees Verder>>

Toutrek of triomf?

Hy [God] het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer (Kol 2:15).

Baie mense dink, dalk onbewustelik, dat die verhouding tussen God en die Bose is soos dié tussen twee toutrekspanne. Soms wen die een span (God), soms die ander span (die Bose), en soms is dié twee ewe sterk.

Wanneer dit goed gaan in die wêreld, wanneer daar minder oorloë, rampe en siektes is, en veral as dit met mense sélf goed gaan, dink hulle God is aan die wenkant. As dit egter sleg gaan en die toekoms donker lyk, sien hulle God as die Een wat aan die kortste end trek. Dit voel vir hulle asof hulle as mense tussenin vasgevang is en heen en weer gepluk word in die wisselende triomf of neerlaag van die onderskeie partye. Hulle word in elk geval in dié kragmeting in hoogspanning gehou. En dikwels word dit ondraaglik. Leer Verder>>

Skyn bedrieg

“Ek is die Alfa en die Omega” (Op 22:13).

Wie heers oor die wêreld? Wie bepaal die gang van die geskiedenis? Wie hanteer die wissels vir die spore waarop die trein van die geskiedenis die toekoms tegemoetstorm?

As ʼn mens met ʼn menslike bril na die wêreld kyk, sou jy hieroor maklik kon twyfel: Wie het die mag in die hand wanneer die chaos en die sinloosheid dag vir dag om ons toeneem? Wie beheer die motorongeluk waardeur ʼn hegte huisgesin uitmekaargeskeur word? Wie is eintlik in beheer wanneer mense die aarde aftakel? Wanneer ruolie in die oseane van die wêreld gestort word en robbe en meeue, krewe en krappe in die olieslik na asem en lewe moet snak? Wanneer kernreaktors hulle dodelike gasse oor kontinente uitspoeg? Wanneer goedbedoelde vredespogings in bloed versmoor? Lees Verder>>

Wie regeer?

Ek het gesien daar staan ʼn troon in die hemel (Op 4:2).

Die staatsekretaris van Oliver Cromwell was eenkeer op ʼn belangrike seereis en kon een nag nie slaap nie. Hy het ʼn voorgevoel gehad dat iets verskrikliks tydens dié reis sou gebeur. Hy maak toe een van die amptenare wakker om sy vrees met hom te deel. As antwoord vra die amptenaar of hy vir die staatsekretaris drie vrae kan vra. “Seker,” antwoord die sekretaris.

“Eerstens, het God regeer voor ons gebore is?” Lees Verder>>

Wanneer die hamerhoue hard voel

Is daar miskien ʼn kind wat nie deur sy vader getug word nie? (Heb 12:7).

Dirk Opperman se bekende digbundel Engel uit die klip kry sy titel van die antwoord wat ʼn beroemde beeldhouer eendag gegee het toe daar aan hom gevra is hoe hy dit regkry om sulke pragtige beelde uit vormlose, dooie marmer­blokke te skep.

“Ek benader elke blok met die vaste geloof dat daar ʼn engel binne-in is wat deur my bevry moet word,” was sy antwoord. Lees Verder>>

1 2 3 4 5 117