In die hart van Christus begrawe

So moet julle dan julleself beskou as dood vir die sonde, maar in Christus Jesus lewend vir God (Romeine 6:11, Direkte Vertaling).

Die Romeinebrief kan tereg gesien word as Paulus se hooglied op die genade wat God in Christus aan ons bewys het.

Oor en oor in hierdie diepsinnige maar gloeiende brief besing Paulus die triomftog van God se genade. Hoe God mense soos ons, wie se lewe meestal om ons selfsugtige projekte en drome draai, deur Christus bevry het om vir ʼn hoër doel te gaan leef – vir sy koninkryk van liefde en geregtigheid. Lees Verder>>

Op vaste grond

Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ʼn rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop (Psalm 40:3).

ʼn Engelse familielid – ʼn toegewyde en uiters gewilde onderwyseres – het onlangs deur diep waters gegaan.

Eers het sy op ʼn onverwagte en uiters traumatiese manier haar lewensmaat verloor. Hierna het sy, grootliks as gevolg van haar verlies, in ʼn toestand van depressie beland. Sy is vir behandeling in ʼn psigiatriese inrigting opgeneem. Lees Verder>>

ʼn Naguiltjie op puinhope

Ek is soos ʼn swart kraai in die woestyn; ek het geword soos ʼn naguiltjie op puinhope. Ek lê wakker; ek het geword soos ʼn eensame voël op ʼn dak (Psalm 102:7-8).

Een van die gevolge van siekte, veral wanneer dit kronies en langdurig is, is dat dit ons wêreld oornag kan laat inkrimp en verklein.

Met siekte word ons lewe gewoonlik uitgeruk uit die polsende stroom van die alledaagse lewe en ingeperk tot die eng en benouende ruimte van ʼn steriele hospitaalkamer of ʼn enkelbed by die huis. Lees Verder>>

Waar is God?

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is (Romeine 8:28).

Ons vertroue in God se sorg en voorsiening word meestal die heel sterkste in tye van swaarkry getoets.

Want sien, in tye van swaarkry is ons nie net geneig om vas te val in donker gedagtes en negatiewe selfspraak nie. Erger nog, ons vergeet in sulke tye dikwels heeltemal van God. En dat God Hom dalk met ons swaarkry mag bemoei. Lees Verder>>

Die weg van vertroue

En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, ons oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:1-2).

Ek wonder of ons altyd besef wat die afgelope jare se sosiale en politieke onrus, korrupsie, geweld en misdaad regtig aan ons gemoed gedoen het, en steeds doen.

Hoe dit ons vertroue geskend en ons gees harder en onverdraagsamer gemaak het. Sodat ons in ons oordeel en uitsprake oor mense dikwels meer negatief, wantrouig en veroordelend geword het.

Aan die ander kant het dit baie van ons se gees geknak. Ons moedeloser en wanhopiger gemaak, sodat ons begin twyfel het aan die toekoms en ons eie rol daarin. Lees Verder>>

Om aan te hou eerlik wees

“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matteus 5:8).

ʼn Woord wat in ons tyd weer uiters belangrik geword het, is integriteit.

Volgens die verklarende woordeboek beteken integriteit “onverbloemde eerlikheid”; dit wil sê, ʼn vorm van eerlikheid waarin jou hele lewe – alles wat jy dink en doen – volkome oop, deursigtig en betroubaar is.

Onlangs, as antwoord op haar kind se vraag na die betekenis van hierdie ingewikkelde woord integriteit, voer ʼn ma die woordeboek-betekenis selfs ʼn entjie verder. Haar antwoord? Dit is om aan te hou eerlik wees. Lees Verder>>

ʼn Ryke verskeidenheid

“Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie … Nee, Ek noem julle vriende” (Johannes 15:15).

Yster slyp yster, vriende vorm mekaar (Spreuke 27:17).

Ons vriendskappe met mense is dikwels ryklik gevarieer en vind op verskillende vlakke plaas.

Party van ons vriende is nader aan ons as ander. Hulle ken ons harte en kan ons diepste ervarings met ons deel. Ander, weer, hoewel hulle steeds vriende is, deel in minder intieme aspekte van ons lewe, hoewel nie onbelangrike aspekte nie. Lees Verder>>

Oneindige dwaasheid

Vermy ʼn dwase mens; jy sal nie by hom leer om verstandig te praat nie (Spreuke 14:7).

ʼn Dwaas gebruik nie sy verstand nie en bring die dood oor homself (Spreuke 10:23).

Die slim en beroemde Albert Einstein het, naas sy wetenskaplike prestasies, ook baie lewenswyshede kwyt geraak.

Een hiervan is dat daar twee dinge is wat as oneindig voorkom. Lees Verder>>

Van hero tot zero

Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val (Spreuke 16:18).

Ek glimlag wanneer my jong vriend sy storie vertel.

Hoe hy ná die geboorte van hulle eerste kinders – ʼn tweeling – hardkoppig geweier het dat sy ma afvlieg om te kom help. “Ons kan dit self doen,” was sy argument.

Maar toe, ná twee vermoeiende en slapelose nagte, vertel hy, bevind hy hom een oggend met die telefoon in sy hand. “Ma, jy moet asseblief kom help. Ons het jou nodig!” Lees Verder>>

Wyse woorde vir ʼn tyd van onrus

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Johannes 17:33).

In ʼn aangrypende stuk oor die opstande in Europa in die 1970’s vertel Broer Roger van die bekende Taizé-gemeenskap in Frankryk hoe dit die Christelike denke en gemoed in daardie stadium geraak het.

Net soos in ons leeftyd, het hierdie onrus in die wêreld ʼn gevoel van diepe onsekerheid, moedeloosheid en sinisme by baie mense veroorsaak. Lees Verder>>

1 2 3 4 5 102