God se krag

Lees 1 Korintiërs 2:1-11. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig … deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof … gegrond … op die krag van God (v 4-5). Paulus sê sy boodskap is eenvoudig: Hy praat oor Jesus die Gekruisigde. Hy doen dit wel met angs en huiwering, bewus […]

Die inwonende God

Lees Johannes 14:8-17. “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees” (v 16). In dieselfde asem voeg Jesus by: Hierdie Gees sal by julle bly. Hierdie Gees sal in julle wees (v 17). Groot woorde. Asemrowende beloftes. Dit is Jesus aan die […]

U gees

Lees 2 Konings 2:1-15a. “Mag daar tog ’n dubbele deel van u gees op my kom!” (v 9). Dit is wat Elisa van sy leermeester wou hê. Kort voor die befaamde Elia se laaste reis, die een hemel toe, vra hy sy leerling: Wat moet ek vir jou doen voordat ek weggaan? En Elisa roep […]

Betekenis

Lees Galasiërs 6:7-10. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes (v 7). Logies, nè? Wat jy insit, kry jy uit. Daar is ’n oorsaaklike verband tussen hoe jy lewe en wat uiteindelik van jou word. Boontjie kry sy loontjie. Dit is wel effens teenstrydig met daardie ander stuk “volkslogika” wat ongeveer só lui: […]

Die spelerige God

Lees Psalm 104:24-34, 35b. Daar is die see … Daar vaar die skepe, en daar is die Leviatan. U het hom gemaak om mee te speel (v 25-26). Hier is ’n uitbundige lied met verbysterende woordprentjies oor die Skepper en sy skepping. Kyk dan: “U wat op die wolke ry, op die vleuels van die […]

’n Swaar werk

Lees Esegiël 3:12-21. Die mag van die Here het my op ’n harde manier in besit geneem (v 14). Profete het dit nie maklik nie. Nie deesdae nie en vir seker nie destyds nie. Hoor hoe kla Esegiël: “Die Gees het my opgetel en my weggevat, en ek is daar weg, swaarmoedig en ontsteld” (v […]

’n Plek van aanbidding

Lees 2 Kronieke 5:2-14. Die klank van trompette … en die loflied … het opgeklink (v 13). Die tempel is klaar, die lank verwagte aanbiddingsplek wat Salomo in al sy rykdom tot eer van die Here gebou het. Dit is net goud en silwer en brons waar jy kyk, meestervakmanne se spoghandewerk (2 Kron 3–4). […]

Die wiel draai

Lees Handelinge 16:35-40. “Ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee!” (v 37). Kierankies braai! Oftewel: Al loop die leuen ook hoe snel, die waarheid agterhaal hom wel. Dit kon Paulus-hulle gerus as slotopmerkings opneem […]

Om verder te kyk

Lees Handelinge 16:16-34. Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring (v 27). Oor hul verdere avonture in Filippi sou Paulus-hulle later ’n hele boek kon skryf: die konfrontasie met die vrou wat so geskreeu het; […]

Hier by My

Lees Eksodus 33:18-23. Toe sê Moses: “Laat ek tog net u magtige verskyning sien!” (v 18). Om God te wil sien. Geslagte gelowiges ná Moses sou hierdie versugting uitspreek. Hulle sou iets vra soos: Here, wys my dat U omgee, wys my u hart! Die verhaal waarin hierdie insident voorkom, vertel ons dat Moses se […]

Juig, aarde!

Lees Psalm 97. Die Here regeer, die aarde moet juig …! (v 1). ’n Feit, en ’n opdrag. Hoe kan die aarde dan anders as om oor sy Skepper, sy Regeerder, te juig? Dit is immers Hy, sê hierdie oorstelpte digter, Hy met die troon wat op reg en geregtigheid gebou is (v 2), wat […]

Beloftes

Lees Lukas 24:44-53. “En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur” (v 49). Jesus is op die punt om finaal van sy volgelinge af weg te gaan. Binnekort sal Hy sy plek aan sy Vader se regterhand inneem, van waar Hy vir hulle, sy volgelinge, vir óns, sal intree. Maar […]