Keer hulle, Here!

Lees Psalm 83. Moet tog nie afsydig staan nie, o God, moet tog nie stilbly en niks doen nie! (v 2). Ag, Here, vergewe my dié ontevredenheid: Dit is omdat U nie harder praat en u gesig nie duideliker wys nie dat ek dikwels in die verleentheid is. Ek sê vir die mense: “Kyk wat […]

Tuisgemaakte gode

Lees Psalm 82. Maar julle weet niks, julle verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis voort, en so word die fondamente van die wêreld geskud (v 5). U, die enigste God, verdra nie onreg nie. Daarom het U nie tyd vir nagemaakte, kamma-kamma-godjies en hul lawwe manewales en troostelose swye nie. Hulle tel nie; hulle […]

Die enigste Here

Lees Psalm 81:9-17. Daar mag vir julle geen ander god wees nie, julle mag voor geen vreemde god neerbuig nie (v 10). Ons weet alte goed dat U die enigste Here is – die God bo alle gode. Die oënskynlikes, die sogenaamdes, die gogga-maak-vir-baba-bang-godjies is liggewig – inderdaad soms papiergewigte. (Dalk deug sommige vir ’n […]

Ons vier graag fees

Lees Psalm 81:1-8. Jubel tot eer van God ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob! (v 2). Ons maak graag musiek wanneer ons vrolik is, Here! Wanneer dit goed gaan met ons, blaas ons op die beuel, slaan die snare, vat die noot. Wat ’n fees! Ons het volop rede om voor […]

Kom saggies

Lees Psalm 80:9-20. Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok, neem hom weer onder u sorg (v 15). Ons is u eiendom, Here, wat U oor geslagte heen met u eie hand versorg het. U was die getuie van ons groei. U het ons laat grondvat, laat […]

Hoe donker het dit geword …

Lees Psalm 80:1-8. Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan, verskyn tog tot ons redding! (v 8). ’n Here wat hoog bo tussen sy engele woon én onder by sy stofskoppende skape vertoef is ’n God sonder gelyke. Dit is hoe U is. En daarom skyn u lig wyd oor die skepping, helder […]

Nie uit verdienste nie

Lees Psalm 79:8-13. Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u Naam (v 9). Here, wanneer u kinders begin swaar dra aan die skuld van destydse hovaardigheid; wanneer dit sonder ophou voor hul kop gegooi word en daar […]

Met gevoude hande?

Lees Psalm 79:1-7. Hoe lank sal dit nog aanhou, Here? Sal u toorn dan vir altyd duur, u woede soos ’n vuur bly brand? (v 5). Die verwoesting van u ou volk se land het swaar op hul hart gedruk – die stad wat vir hulle heilig was. Veral die tempel waarin U self – […]

Ontferming

Lees Psalm 78:65-72. Daarna het die Here weer ingegryp. Dit was asof Hy geslaap het, soos iemand wat in ’n roes was en nou wakker geword het (v 65). Daar kom ’n tyd dat u swaar hand oor ons genadig sal toegaan. En dan maak dit ’n vuis wat U vir húlle sal wys. U […]

Ons eie maaksel

Lees Psalm 78:56-64. Toe God dit sien, het Hy kwaad geword en Israel verwerp (v 59). Dit pas ons uitstekend om U as ’n vriendelike, vrolike God te aanbid, verkondig, vereer … en te ignoreer. U maak mos bloot saak as ons in die nood is; U word slegs op óns voorwaardes benodig. U weet […]

Kinders …

Lees Psalm 78:30-55. Maar Hy is genadig, Hy vergewe sonde, Hy wis sy volk nie uit nie. Dikwels het Hy sy toorn bedwing en sy gramskap nie laat losbreek nie (v 38). Die verhale oor u volk in die woestyn gee dié wat dit lees tot vandag toe koue rillings. En daar lui ’n klokkie, […]

Die witbrood onder ons arm

Lees Psalm 78:17-29. Hulle het geëet, meer as genoeg, Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het (v 29). Die enigste les wat ons uit die verlede leer, Here, is dat ons nie uit die verlede leer nie. Hoe lank gaan U nog met ons uithou? Hoe lank nog sal U anderpad kyk wanneer […]