Hier is my stem …

Lees Psalm 115:9-18. Maar óns, ons prys die Here, nou en vir altyd! Prys die Here! (v 18). Demokrasie is ’n lomp, lawwe woord, Here, en ’n gevaarlike begrip in kerk en samelewing. Wêreldwyd word dit afgemaak: Om ’n kruisie te kan trek of te mag hand opsteek, vereis nie juis besonderse kennis of gesonde […]

Afgode – toe en nou

Lees Psalm 115:1-8. Wat húlle het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande (v 4). Here, die ou volk se geding met gode sorg – vreemd genoeg! – vir boeiende berigte. Haai, Here, hulle het so te kere gegaan oor die afgode! Hul ellendige geskiedenis met dié stomme goed verklap heelwat oor […]

Vrye gedagtes

Lees Psalm 114. Bewe, aarde, as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn (v 7). Hoe uitbundig, Here, is die dankbaarheid van hulle wat deur U bevry is! Hoe meer hulle daaroor praat, hoe triomfanteliker word die taal en hoe opwindender die metafore. Hoor dan net: die see wat sien en vlug; die […]

Genadige eenvoud

Lees Psalm 113. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder alles sien? (v 5-6). Here, dalk is dit glad nie so moeilik om U na waarde te skat nie! Miskien is dit bloot ’n saak van goedgelowige wiskunde: Ons hier op aarde […]

Vrygewigheid

Lees Psalm 112:9-10. Hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen, is reg en blywend. Hy geniet hoë aansien (v 9). Here, dit lyk my dat vrygewiges nie juis oral ewe gewild is nie; hulle word altyd dopgehou. Nie besonder vriendelik nie, nie goedkeurend nie … Hoekom sou dit so wees? wonder ek soms. […]

“God voorsien!”

Lees Psalm 112:7-8. Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here (v 7). Here, ek staan verstom oor diegene wat klaarblyklik kommerloos deur die lewe gaan. Nie onverskillig nie, nooit ongevoelig nie, bloot … onbekommerd. “Ek vertrou maar op die Here,” sê hulle graag. En klaarblyklik bedoel […]

Gunste en gawes

Lees Psalm 112:5-6. Dit is ’n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree (v 5).  Ek is van kleins af gewaarsku, Here, dat ’n mens versigtig moet wees vir wie jy kosbare dinge uitleen. En hoe ouer ek word, en hoe groter die moontlike skade, hoe meer […]

Basiese beginsels

Lees Psalm 112:3-4. Hy laat sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes, hy is genadig, barmhartig en regverdig (v 4). Here, ek leer dat hulle wat vir U ontsag het u gunsgenote in hierdie lewe is. Ongeag hul status, afkoms, rykdom of beroep. Volgens menslike standaarde is hulle nie noodwendig die vooraanstaandes nie; […]

Nalatenskap

Lees Psalm 112:1-2. Sy nageslag is ’n sterk krag in die land, die geslag van die opregte word geseën (v 2). Here, ek het grootgeword met die goeie nuus dat om U te ken, te dien en lief te hê nié voorwaardes vir u liefde is nie. Ek het geleer dat U nie afhanklik van […]

Die ABC van wysheid

Lees Psalm 111:9-10. Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand (v 10). Ons lewe is dikwels niks minder as ’n geveg nie, Here. Ons baklei met ’n diep frons teen ons medemens, met absolute argeloosheid teen die natuur, met […]

U reguit pad

Lees Psalm 111:7-8. Wat Hy doen, getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas (v 7). U het nog nooit anders as ’n reguit pad met ons geloop nie, Here. Die min wat ons van U weet, laat ons glo dat U langs geen ander weg beweeg nie; U laat ’n onmiskenbare spoor. […]