Lofprysing?

Lees weer Psalm 33:1-15. Jubel in die Here, regverdiges, sing ’n loflied, opregtes! (v 1). Here, u grenslose Goddelikheid word nie sommer met ’n do-re-mi besing nie. Daarvoor is dit te omvangryk. Die heelal self sal dit na waarde moet besing – en hoe gaan dít gebeur? Ons, mense, probeer intussen stamelend woorde vind om […]

U verander alles

Lees weer Psalm 30. Ek was in rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek (v 12). Die dag as my lewensgeskiedenis opgeteken word, Here, sal U en u dade die vernaamste plek daarin inneem. Soveel wonderwerke wat U darem gedoen het … En […]

Hier sal ek bly

Lees weer Psalm 23. U laat my by ’n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ’n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid (v 5). Here, my oppasser, ek het nog net tekeninge van ’n herder gesien. Romantiese kleursketse in ’n ou storieboek. Bladsye vol daarvan. Maar dit gee my tog […]

Hoe verstaan ek dít?

Lees weer Psalm 8. U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon (v 6). Met groot respek, Here: Hoe dink U tog? U beplan groot; U maak hemelliggame. U gee hulle plek; U voorsien ruim. U huisves niks minder nie as die kosmos in […]

Oor die dag wat kom …

Lees weer Psalm 2. Julle moet die Here met ontsag dien, Hom met vrees en bewing toejuig (v 11). Here, ek bekommer my oor hierdie land. Ek woon en werk hier, soos my ouers en my kinders en my vriende. En ek vrees die toekoms. Ek sidder wanneer almal vra: “Waarheen is die wêreld op […]

Halleluja-taal

Lees Psalm 149. Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars (v 1). Here, hoe moeilik verstaan ons dat “halleluja” nie ’n taal is waarmee ons gebore word nie. Wat nie vanself by ons mond begin uitborrel en nie sonder meer deel van […]

Ons lof aan U

Lees Psalm 148:11-14. Laat hulle die Naam van die Here prys, want sý Naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel (v 13). Halleluja, Here! sê die mense – en lig hul hande hoog en roep uitbundig: God is goed! Eindeloos is sy liefde! Prys sy Naam! Here […]

Heilige, handelende God

Lees Psalm 147:12-20. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën (v 13). In ’n tyd soos dié, Here, is die versekering dat U ons beskerm onontbeerlik. U moet tog herhaaldelik sê dat U ons oppas en ons behoorlik beveilig. Dat U mure om ons bou en snags sorg dat al […]