Home » Junie » In die bedding van ons gewone lewe

In die bedding van ons gewone lewe

Só sal dit in die laaste dae wees, sê God:
Ek sal my Gees uitstort op alle mense … (Handelinge 2:17).

Handelinge 2 wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees, bevat ‘n klompie verrassende perspektiewe.

Die eerste is dat God se werk met ons as mense nou veel nader, veel intiemer asook veel meer geheimnisvol as vroeër is.

Want sonder dat ons dit miskien aldag besef of ervaar, vloei God se werk sedert Pinkster nou ín die bedding van ons gewone aardse bestaan, van ons konkrete en alledaagse menslike lewe.

Dáár is God deur sy Gees nou kragtig aan die werk – dáár spoel God met sy Gees, wat ook die Gees van liefde en gemeenskap, van blydskap en vrede is, deur ons lewe.

Kyk, dít is wat die profeet Joël bedoel het – en wat nou deur Petrus op Pinksterdag bevestig word – toe hy voorspel het dat God in die laaste dae sy Gees op alle mense (of soos die ou vertaling dit stel “op alle vlees”) sal uitstort (Joël 2:28-32).

Vroeër – so kom dit in die Ou Testament voor – was die Gees, wanneer dit by mense gekom het, net werksaam in hulle wat God spesiaal gekies en geroep het: mense soos die profete, die konings of die rigters, wat soos hoë bome in die geskiedenis van Israel uitgetroon het.

Maar nou, op Pinkster, daal die Gees in tonge van vuur op almal wat teenwoordig is neer. Oud en jonk, manne en vroue, hulle wat heers, maar ook hulle wat dien, word begeester, ontvang die Gees se gawes, word meegevoer deur die Gees se krag en energie en word as profete by God se werk ingeskakel.

God se werk wat nou onder en by en in ons is – ín die bedding van ons menslike kultuur en geskiedenis, in die hart van ons samelewing.

Ek wonder of jy weet dat die Gees van God vandag ook só oor en in jou lewe waai. Dat dit die Gees is wat jou laat verlang na God, wat jou gevoelens en emosies aanraak, wat jou laat lag en huil, wat jou onrustig maak, wat aan jou gewete torring, jou tot berou en spyt bring, jou ook roep en aanvuur tot goeie dade – en jou veral tot nederige dankbaarheid stem.

Ja, só naby is die Gees van God vandag aan jou.

O Gees van God, dankie dat U vandag in my woon en werk. Maak my berouvol oor wat ek versuim of verbrou het en maak my opnuut aan God getrou. Amen