Home » Julie » ‘n Ruimte vir ontmoeting

‘n Ruimte vir ontmoeting

Josef het sy pa en broers in Rameses laat woon … Hy het sy pa en broers,
sy hele familie met kinders en al, van kos voorsien (Genesis 47:11-12).

BvV_banner_test33

Behalwe dat ‘n gelukkige huwelik ‘n tuiskoms, ja, ‘n veilige hawe in tye van eensaamheid en storms bied, vervul dit natuurlik ook ander funksies.

Één daarvan is dat dit terselfdertyd ‘n ruimte kan bied vanwaar getroudes met groter selfvertroue, openheid en deernis na ander toe kan uitreik.

Gerugsteun deur die liefde en vertroue van ‘n permanente gees- en reisgenoot, val die onsekerheid, vrees, komplekse en oorspanne verwagtings waarmee ons, veral in ons jeug, verhoudings betree, weg. Dit raak dit nou makliker om op ‘n onbedreigde, méér spontane en volwasse manier met ander mense, ook van die teenoorgestelde geslag, om te gaan en te kommunikeer.

Die veiligheid waarin ons in die hawe van die huwelik teregkom, die vertroue en aanvaarding wat ons dáár geskenk word en geniet, kan en moet ons juis versterk en inspireer om die sogenaamde oop see van verhoudings met minder vrese en inhibisies, maar met groter vryheid aan te durf.

Trouens, dit is een van die voorregte, indien nie pligte nie van hulle wat tuis gekom het in ‘n gelukkige huwelik en gesinsverband, om hierdie ruimte van liefde en aanvaarding ook vir ander wat meer alleen en eensaam is, oop te stel.

Natuurlik bly verhoudings, veral wanneer ons nog gepla word deur ons eie onsekerhede, krisisse en behoeftes, ‘n glibberige area.

Maar dit mag ons nooit daarvan weerhou om altyd weer met egte belangstelling en deernis na ander uit te reik nie.

‘n Gelukkige huwelik en gesinslewe bemagtig ons juis daartoe.

Here, ons dink vandag aan almal wat eensaam en alleen is. Help ons wat die geluk van goeie verhoudings smaak om diesulkes nooit te vergeet nie, maar gedurig met liefde na hulle uit te reik. Amen.

Carel Anthonissen