Home » Julie » Dit sit in ons bloed

Dit sit in ons bloed

Wie kort van draad is, begaan dwaashede (Spreuke 14:17).

Die dwaasheid waaroor die Bybel dit het – daardie stiksienige en sieklike beheptheid met die self en die onvermoë om jou eie foute te erken – is maklik om by ander raak te sien.

Trouens, ons samelewing is ‘n groeiende en onstellende gevallestudie van dwaasheid – van dwase besluite, dwase keuses, dwase optredes, selfs dwase uitsprake en taal.

Oral lees en hoor ons daarvan.

Terwyl ons dit alles uitwys en veroordeel, moet ons egter nóóit vergeet nie dat die kwaal of kiem van dwaasheid – want dit is wat dit is – ook in ons eie bloed sit.

Ons kom uit ’n geskiedenis van dwase besluite en ideologieë, van onkritiese denke en kru optredes waarin ons ander benadeel het. En dit sonder dat ons dit oor ‘n lang tyd raakgesien of erken het.

Maar dwaasheid slaan ook uit in ons alledaagse en persoonlike lewe – in ons gesinslewe, ons werk, op die pad.

Hoor net bietjie waar die Spreukeskrywer dwaasheid oral sien opduik: Waar mense hulle humeur verloor (Spr 14:17), ‘n rusie begin (Spr 20:3), verwaand begin praat (Spr 14:3), ongemanierd is (Spr 17:21), goeie raad afwys (Spr 15:5) of ergenis en irritasie veroorsaak (Spr 27:3).

Die ergste is dat die dwaas geen gesonde selfinsig het nie. Hy teer op verdraaide opvattings (Spr 15:7) en bly dit aanhoudend propageer (Spr 16:22). Geen wonder dat sy gedagtes doelloos dwaal nie (Spr 17:24), terwyl hy geen benul van verstandige woorde het nie (Spr 17:7).

Laat ons tog waaksaam bly om nie in ‘n tyd van dwaasheid sélf slagoffers daarvan te word nie.

Here, vergewe ons ons baie dwaashede. En gee ons vandag weer gesonde selfinsig en kennis, sodat ons kan help om ‘n meer volwasse en wyse samelewing te skep. Amen

Carel Anthonissen