Home » Desember » Liefde as krag

Liefde as krag

Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê (1 Johannes 4:9).

Die vierde Sondag in Advent is die Sondag van liefde.

Een van die bekende Adventliedere in die Liedboek van die kerk sing dan juis: “God is liefde, juig ons harte …”

Liefde is in sekere sin ʼn sentimentele woord. Dit het sy krag verloor omdat ons dit te veel gebruik en dalk te min leef.

Ek wil liefde altyd inkleur met die Hebreeuse woord hesed. Hesed word in Engels pragtig vertaal met “steadfast love”. In die Ou Testament is hierdie woordpaar dan ook altyd “liefde en trou”, om die getrouheid agter die liefde te onderstreep. Hierdie liefde is hardkoppige liefde, liefde wat by sy keuse bly.

Oor hierdie liefde kan my hart juig, want dit is meer as bloot ʼn “sê-ding”. Dit is ʼn keuse. Dit is so diep soos die krip, die kruis en die graf. Dit is hardkoppiger as die sonde en sterker as die dood. Hierdie liefde is ʼn krag soos Hooglied dit in menslike liefde weerspieël sien:

“Die liefde is sterker as die dood,
die hartstog magtiger as die doderyk;
dit brand en vlam soos vuur” (Hooglied 8:6).

Oor hierdie liefde juig ons harte.

My hart juig vandag oor u liefde vir my, Vader, u liefde wat geopenbaar is in u Seun wat U na die aarde toe gestuur het om my te verlos en my u kind te maak. Amen.

Lisel Joubert