Home » Januarie » Die aanvegting van binne

Die aanvegting van binne

Ek verstaan my eie optrede nie (Romeine 7:15).

Een van die belangrikste perspektiewe van Jaap Durand se nuwe boek Verwondering: Geloofsrus in ʼn tyd van twyfel is dat twyfel ʼn belangrike deel van die geloof is.

Baie gelowiges op die pad van geloof kan die gevoel van broosheid, onsekerheid en aanvegting nouliks ontduik.

Hiervoor, voer Durand aan, is daar verskillende redes. Onverwagte rampe en ervarings van sinlose lyding kan ons oornag in diepe vertwyfeling dompel. Maar daar is ook die aanvegting van binne wanneer die gelowige aan allerlei versoekings blootgestel word. En herhaaldelik in ongesonde leefpatrone en gewoontes vasval.

En dan soos Paulus moedeloos uitroep: “Ek verstaan my eie optrede nie: Wat ek wil, doen ek nie; maar juis wat ek haat, dit doen ek” (Romeine 7:15).

Veral hierdie innerlike konflik kan uiters pynlik wees en groot skuldgevoelens en geloofstwyfel meebring. Dit is net die blye versekering van God se genade wat elke dag nuut is wat hierdie twyfel kan besweer.

Here, U ken die aanvegtings van binne. U weet hoe dit my soms laat sukkel om aan U en u wil getrou te bly. Herinner my vandag dat U nooit ophou vergewe nie en dat u genade elke dag genoeg is. Amen.

Carel Anthonissen