Home » Januarie » Stilte herstel vertroue

Stilte herstel vertroue

Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ʼn toevlug (Psalm 62:9).

Die woord wat egte geloof waarskynlik die beste beskryf, is die woord vertroue – vertroue dat God bestaan en dat God vir ons ʼn toevlug in nood is.

Dit is dan ook presies hierdie vertroue wat begin kwyn wanneer ons aanvegting beleef en begin twyfel. Soos skynbaar in ʼn stadium met die digter van Psalm 62 gebeur het.

In Psalm 62:4-5 kla hy dat hy voel soos ʼn wankelende muur wat enige tyd kan omval. En dit omdat hy hom te veel aan die raad en leuens van ander mense gesteur het, selfs aan dié van vertroude vriende.

Dit was eers toe hy hom opnuut in stilte tot God gekeer en sy frustrasies en twyfel voor God begin uitstort het dat sy vertroue in God herstel is. En hy groter rus, vrede en perspektief kon vind.

Treffend bely hy: “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek … Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug” (Psalm 62:6).

Wat weer vir ons wys dat ons die waarde van stilword en om in tye van nood en twyfel met God te praat nooit moet onderskat nie. Nie net gee dit aan God ʼn kans om nuut met ons te handel nie; dit herstel ook ons vertroue in God se voortdurende liefde en sorg.

Here, leer my vandag opnuut die waarde van stilte en gebed sodat ek kan leer om vaster op U te vertrou. Amen.

Carel Anthonissen