Home » Mei » Bly in My!

Bly in My!

“As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Johannes 15:7).

In Johannes 15:1-8 hoor ons dat ons lewe bestem is om vrugbaar en vol vreugde te wees.

Daarmee saam ontdek ons die diepste geheim daartoe.

Dit is dat ons, soos lote aan ʼn wingerdstok, in noue verbondheid en gemeenskap met Christus sal leer leef. Buite dié gemeenskap, so waarsku Jesus, loop ons gevaar om te verdroog en tot niet te gaan, soos lote wat afgesny is van die wingerdstok.

Hierdie beeld van lote wat verdroog, dui onder meer op die tragiese en hartseer situasie waarin baie moderne mense hulle vandag bevind. Dit is dat die lewe sy betekenis vir hulle verloor het. En hulle gevolglik vrugteloos, dag ná dag sonder enige ware vreugde, hoop of uitsig op iets nuuts, voortploeter.

Omdat Christus allermins dít vir ons as sy kinders verlang, herinner Hy ons weer vandag: “Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte” (Johannes 15:5). En verder: “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (15:7).

Hoor jy dit? Daar is Iemand wat jou gevoel van leegheid, moegheid en moedeloosheid verstaan. Iemand wat in jou nood na jou wil luister. En wat kan en wil help.

Solank jy naby, ja, ín Hom bly. En toelaat dat sy woorde jou elke dag voed.

O Here, ek roep na U. Hoor my gebed! Maak my vandag weer deel van u lewe. Kom woon in my. Amen.

Carel Anthonissen