Home » Mei » Prewelend, dag en nag

Prewelend, dag en nag

“Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte” (Johannes 15:5).

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).

Om ʼn vrugbare lewe in Christus te hê is allereers God se werk waardeur God as die genadige en vrygewige boer ons inplant in die ware wingerdstok, wat Christus is.

Om in Christus te wees, soos lote in ʼn wingerdstok, beteken nie ons bly passief nie. Inteendeel. Om in Christus te bly bring ʼn eie verantwoordelikheid mee. Dit beteken allereers ons sal toesien dat sy woorde in ons bly (Johannes 15:7) of, soos Paulus dit stel, “dat die woord van Christus oorvloedig in ons sal woon” (Kolossense 3:16).

Konkreet beteken dit ons sal sorg dat Christus se woorde, beloftes en opdragte, veral soos dit in die Evangelies opgeteken staan, ons gedagtewêreld sal deurspoel en beset.

Trouens, soos die psalmdigter oor die wet getuig, moet dit ons grootste vreugde word om ons gedagtes voortdurend met Christus se woorde te deurdrenk – só te deurdrenk dat ons dit, soos die digter, dag en nag prewelend begin opsê (Psalm 1:2, Direkte Vertaling).

Wie só in Christus en in sy woorde bly, is inderdaad soos ʼn boom wat langs watervore geplant is en wat sy vrugte op sy tyd gee (Psalm 1:3).

Hulle word lote wat ryk is aan vrug.

Here, u woorde is inderdaad ʼn lig op ons pad. Deurdrenk ons gedagtes vandag opnuut daarmee. Amen.

Carel Anthonissen