Home » Mei » Tuis in sy liefde

Tuis in sy liefde

“Soos die Vader my liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly” (Johannes 15:9-10).

“Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet” (Johannes 15:12).

Om in Christus en in sy woorde te bly is uiteindelik om in sy liefde tuis te kom.

Ja, selfs meer nog: Dit is om vir ons ʼn tuiste in Christus se liefde te skep. Dit is hoe Eugene Peterson, die Kanadese geestelike, hierdie aangrypende gedeelte, met Jesus aan die woord, vertaal:

“I have loved you the way my Father has loved me … therefore make yourselves at home in my love” (Johannes 15:9).

In sekere sin is dit presies waarvoor Paulus later vir die gemeente in Efese gebid het: dat God deur sy Gees Christus in hulle harte sal laat woon … sodat hulle in sy liefde gewortel en gegrond kan wees … en hulle so die volle omvang en krag van God se liefde sal leer ken (Efesiërs 3:16-19).

Kortom, dat hulle daarin sal tuiskom.

Om ons hiermee te help gee Jesus vir ons kort, maar konkrete raad. En dit is dat ons sy opdragte sal uitvoer. En sy opdrag is eenvoudig om mekaar as medemense lief te hê. Wie dit doen, herinner Jesus ons, gee nie net uitdrukking aan sý liefde nie, maar vind ook hulle weg daartoe.

Meer nog, só begin ons die groot vreugde waartoe Christus ons bestem het persoonlik ervaar (Johannes 15:11).

Kom, Gees van God, maak my tuis in Christus se liefde. Help my om die krag en omvang daarvan persoonlik te ervaar. Amen.

Carel Anthonissen