Home » Julie » Om op baklei te floreer

Om op baklei te floreer

Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges (Romeine 12:16).

Ek kan nie help om soms die gevoel te kry dat sommige mense op baklei en twis floreer nie. So asof hulle dit geniet om skoor te soek en onderonsies met ander te hê.

Hiervoor is daar verskillende oorsake. Meestal hang dit saam met ʼn ongesonde grootheidswaan – die behoefte om jou gewig rond te gooi en jouself te laat geld. Om voortdurend te wys dat jy die baas en die wenner is.

Ironies genoeg, is hierdie drif om voortdurend te domineer en te wil wen dikwels die gevolg van ʼn ontoereikende, selfs gekwetste ego. Een wat ten diepste sug na meer aandag en erkenning. Maar wat as gevolg van ʼn gevoel van minderwaardigheid en wantroue hiermee sukkel. En dus altyd daarvoor moet baklei.

Hierdie drang tot erkenning en selfhandhawing, dikwels op ʼn aggressiewe manier, sit natuurlik diep in ons almal. Ons hou daarvan om ander mense op hulle plek te sit, veral wanneer die reg aan ons kant is. Dit skep altyd ʼn vreemde soort behae en selfs trots by ons.

Tog bly so ʼn gesindheid of optrede vreemd aan die boodskap van Christus – Hy wat ons by monde van Paulus geleer het om nie hooghartig te wees nie, maar ons by die nederiges te skaar.

O Here, U ken ons harte – hoe ons dikwels ʼn behae daarin skep om ander op hulle plek te sit. Vergewe ons en wys ons elke dag opnuut die weg van Christus. Amen.

Carel Anthonissen