Home » Augustus » Voedsel vir jou

Voedsel vir jou

Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie” (Johannes 6:35).

Jesus se uitspraak in Johannes 6 dat Hy die brood is wat lewe gee, het destyds die skare se ore laat tuit.

Want daarmee wou Jesus sê dit is nie genoeg om Hom net as ʼn goeie voorbeeld of gesaghebbende leermeester of selfs ʼn nuttige kontak te volg nie.

Nee, vir ʼn gelukkige en vervulde lewe is Hy self nodig. Dit was nodig dat die skare hulle aan Hom persoonlik sou verbind, soos voedsel sou inneem. Hulle moes leer om vanuit ʼn intieme gemeenskap met Hom te gaan leef. So intiem dat hulle mettertyd soos Paulus sou kon getuig: “Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”
Om die radikale aard van hierdie geheimenisvolle gemeenskap met Jesus uit te beeld, gebruik Jesus in Johannes 6 amper afstootlike taal, sodat baie mense om verstaanbare redes van Hom af weggedraai het (6:51-57).

Maar uiteindelik is dit wat egte geloof behels – die vertroue dat Christus deur sy Gees in ons woon en dat ons genooi is om elke dag vanuit hierdie intieme verbintenis van liefde en sorg te gaan leef. Om daarin ons diepste vreugde en heil te vind.

Aangrypend verwoord ʼn bekende teoloog hierdie uitnodiging wanneer sy skryf: “Jesus wants to be much more than a creed, a good example, or a teacher in our lives. He wants to be food. He is food.”

Die vraag is of ons vandag kans sien vir so ʼn Jesus.

Here, voed my vandag weer met u liefde en u genade. Laat my in U bly en bly U in my. Amen.

Carel Anthonissen